Dag 27: Vertrouwen op God vs eigen inzicht (Spreuken 3,1-10)

Dag 27: Vertrouwen op God vs eigen inzicht (Spreuken 3,1-10)

‘Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht’. (Spreuken 3,5)

De schrijver van Spreuken zet het gewoon scherp tegenover elkaar; er is ‘op de Heer vertrouwen’ en er is ‘uitgaan van je eigen inzicht’. Dat gaat niet samen. Als het erop aankomt is wat je zelf hebt opgebouwd aan wijsheid, kennis en ervaring ontoereikend.

Het gaat letterlijk over hoe je kijkt. In de HSV staat ‘wees niet wijs in je eigen ogen’ (vs 7) en dat is precies het punt. Je ziet niet altijd wat God ziet en daarom kun je maar beter op hem vertrouwen.

Het is niet de eerste keer in de Bijbel dat je afgeraden wordt om op jezelf te vertrouwen. Dat is irritant en bevrijdend tegelijkertijd. Irritant, omdat het wijst op je beperkingen en bevrijdend, omdat je niet overgeleverd bent aan je beperkingen. God kan vertrouwd worden en als je ervoor kiest om dat te doen dan gelden voor jou de beloftes. ‘Luister naar Gods stem in alles wat je doet, waar je ook gaat’, vertaalt The Message. Als je in alles op hem gericht bent, dan creëert hij gewoon de wegen (vs 6).

De schrijver van de Spreuken moedigt aan om God te eren met alles wat je bezit, zelfs met het beste dat je hebt (vs 9). Dat gaat ver, maar het is de taal van ultiem vertrouwen, want je bent dan onverschillig geworden voor alles wat niet de wil van God is en je baseert wijsheid niet op wat je zelf hebt bereikt.

Als je het moeilijk vindt om God in alles te vertrouwen, spreek het naar hem uit waar het wringt. Is God te vertrouwen? Is God goed? Leg het aan hem voor, ook als je om een of andere reden teleurgesteld bent. Onderzoek samen met God wat het betekent om hem te eren met alles wat je bezit en het beste dat je hebt.