Dag 26: Ja, het is waar

Hij belichaamt het ja. In hem worden alle beloften van God ingelost. (2 Korintiërs 2,19-20)

Jezus is het ‘ja’ van God aan mensen. Dat is het punt dat Paulus in zijn betoog probeert te maken. Als je wilt weten wat de beloften van God waard zijn, dan is het antwoord te vinden in het komen van Jezus.

Dat punt maakt Paulus in een soort verdediging. Hem werd verweten dat hij onbetrouwbaar was, dat zijn ‘ja’ zowel ‘ja’ als ‘nee’ kan betekenen, omdat hij noodgedwongen zijn plannen om in Korinthe te komen heeft moeten bijstellen. En dat terwijl hij ooit juist bij hen in Korinthe was gekomen doordat hij andere plannen moest bijstellen. In zijn betoog wijst Paulus op Jezus.

Op twee manieren is Jezus in alle opzichten ‘ja’. In het leven van Jezus werd duidelijk dat hij niet iemand was ‘die ja zei en nee bedoelde’ (vs 19). Hij belichaamde het ‘ja’. De andere manier was dat in hem alle beloften van God zijn ingelost. De HSV beschrijft het zo: Immers, zovele beloften van God als er zijn, die zijn in Hem ja en in Hem amen, tot verheerlijking van God door ons’ (vs 20).

Het ‘amen’ betekent dat het waar is, waarachtig. De beloften zijn waar en waarachtig gebleken in Jezus. Daarom heeft Paulus het erover dat ze in hem ‘amen’ zijn, als bevestigd door ons dat die beloftes ook ingelost zijn. Je kunt het ook lezen dat omdat God zijn beloftes waarmaakt – zijn ‘ja’ is gewoon een ‘ja’ – dat we met onze levens dit bevestigen.

Hoe het ook zij, Paulus zegt dat hij samen met Silvanus en Timoteüs het Goede Nieuws over Jezus Christus, de Zoon van God heeft gebracht. Eigenlijk net als de engelen die aankondigden dat Jezus was geboren. God had beloofd dat hij zou komen en hij is gekomen, en hoe! Jezus is betrouwbaar gebleken, net als dat de komst van Jezus een teken van betrouwbaarheid van God is geweest.

Het zegt dat onze bevestiging dat God zijn beloften nakomt en dat Jezus betrouwbaar is ertoe doet. Wanneer wij hier ‘amen’ op zeggen, dan eert en verheerlijkt het God. Dat is iets dat wij kunnen doen.

Het andere is dat Paulus & Co zich inzetten om met mensen te delen dat de Zoon van God, Jezus Christus is gekomen. Ook dat is een reactie op de betrouwbaarheid van Jezus en van God; het is onze bevestiging dat het waar is dat de Zoon van God mens onder de mensen is geworden. Dit nieuws is te goed om voor jezelf te houden: Jezus is geboren! God maakt zijn beloften waar!