Dag 25: Hoe Gods liefde zichtbaar wordt

‘En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven.’ (1 Johannes 4,9) 

Vandaag één vers als poging tot samenvatting waar het nu allemaal om draait, deze Adventsperiode en het Kerstmis. Het is de beschrijving van de apostel Johannes, waarschijnlijk ‘de discipel van wie Jezus hield’ (o.a. Johannes 13,23; 21,7). Iemand die letterlijk een boezemvriend van Jezus was, aan wie Jezus ook zijn bedoelingen ontboezemde. Aan iemand die Jezus meemaakte, in alles, mogen we dit wel overlaten.

Alle woorden, beloftes en gebeurtenissen waar we de afgelopen tijd bij hebben stilgestaan en die leidden tot de geboorte van Jezus op een hoogst ongebruikelijke manier, op een hoogst ongebruikelijke plek, draaien om het zichtbaar worden van Gods liefde:En hierin is Gods liefde ons geopenbaard’.Dat is de essentie en de manier van kijken die Johannes aanbied: als je wilt weten hoe Gods liefde er uit ziet, dan moet je hier naar kijken. Het Griekse woord dat Johannes gebruikt wordt op verschillende manieren gebruikt in het Nieuwe Testament: verschijnen, zichtbaar worden, zich openbaren, zich manifesteren, onthullen, bekend worden. Het zijn verschillende dimensies van het ene punt dat Johannes wil maken; let op als je wilt weten hoe Gods liefde zichtbaar wordt.

Er zijn vele manieren waarop Gods liefde zichtbaar wordt – in de schepping, in de wet, in de wijsheid, etc. – maar Johannes pikt deze eruit als de ultieme manier: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden. Het gegeven dat Gods enige Zoon de wereld (letterlijk: ‘kosmos’) in gezonden wordt, overstijgt alle andere blijken van Gods zichtbare liefde. Kortom, wil je weten hoe Gods liefde zichtbaar wordt, dan moet je kijken naar het feit dat God zijn enige Zoon de wereld in heeft gezonden. En in deze tijd kijken we naar hoe dat is gegaan. Alle gebeurtenissen, alle beloften, alle in vervulling gegane profetieën rondom de geboorte van Jezus dragen bij aan het begrijpen van de komst van Jezus als zichtbaar worden van Gods liefde.

De zichtbaarheid van Gods liefde, het gezonden zijn van Gods enige Zoon heeft dit doel: ‘opdat we door hem zouden leven’. Over zo’n voorzetsel ‘door’ kun je ook weer veel zeggen. Waar het op neer komt is dat het doel is dat we ons zo laten doordrenken van zijn aanwezigheid in ons leven, dat het duidelijk is dat Jezus onze bestaansgrond is, en dat we hem de richting van ons leven laten bepalen. Het zichtbaar worden van Gods liefde stopt niet bij dat we ons verwonderen over wat er allemaal gebeurt door Jezus. Het zichtbaar worden van Gods liefde heeft als doel dat we ons verbinden aan de enige Zoon, en ons leven door hem laten bepalen. Dat is de uitdaging van Kerstmis: ons laten leiden door de liefde van God, die zichtbaar is geworden in de komst van Gods enige Zoon.