Dag 23: Wijsheid ontvangen in de veiligheid van God (Psalm 32,1-11)

Dag 23: Wijsheid ontvangen in de veiligheid van God (Psalm 32,1-11)

 Bij u ben ik veilig, u behoedt mij in de nood en omringt mij met gejuich van bevrijding.

‘Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust mijn oog.’ (Psalm 32,7-8)

Het is een logische gedachte dat, als je eenmaal de wijsheid van God hebt ontvangen die je nodig hebt om keuzes te maken, dat je dan tot rust komt, omdat je dan weet dat het goed komt. En dat voedt vertrouwen, etc.

Het punt is echter dat in de bijbel het andersom misschien nog wel vaker voorkomt: God geeft je de inzicht en de wijsheid die je nodig hebt, maar pas nadat je ervaart en bevestigt dat je alleen bij God veilig bent. Zo gaat het in ieder geval in deze psalm: eerst het uitspreken dat je veilig bent bij God. Pas dan ontstaat de ruimte waarin God inzicht, richting en raad geeft.

Daar is nog wat aan vooraf gegaan. ‘Toen beleed ik u mijn zonde, ik dekte mijn schuld niet toe. Ik zei: ‘Ik beken de Heer mijn ontrouw’ – en u vergaf mij mijn zonde, mijn schuld.’ (vs 5). In deze periode van vasten, bidden en luisteren zijn velen van ons stil gezet bij wat tussen ons en God in staat, dingen die opgeruimd moesten worden.

Belijden in alle eerlijkheid, en vergeving ontvangen. Het creëert het besef dat je veilig bent bij God. Het is de plek waar hij en wij juichen om onze bevrijding van onze schuld en schaamte. Daar ontvang je de wijsheid die je nodig hebt.

Neem de tijd om God te zoeken over de dingen die je moet belijden. Zoals in vers 6 staat: ‘Laten uw getrouwen dus tot u bidden als zij in zichzelf een zonde vinden’. Spreek het net als in vers 7 gewoon uit: ‘Bij u ben ik veilig, u behoedt mij in de nood’. Denk na over waar je van bevrijd bent en waar nu over gejuicht wordt door God. Laat je vullen met die vreugde. En wees stil.