Dag 20: Redder

Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren (Lucas 2,8-12)

Het is het engelengilde weer gelukt: mensen aan het schrikken maken. Deze keer een groep herders. Voor het eerst verschijnt een engel aan meerdere mensen tegelijk en dat maakt het anders. Bij Zacharias, Maria en Jozef kon je nog de optie open houden dat iemand het zich ingebeeld heeft, maar op het moment dat een groep het meemaakt kun je er niet onderuit: een engel verschijnt en spreekt.

De herders aan wie de engel verschijnt brengen de nacht door in het veld, bij hun kuddes. En dat zegt gelijk ook iets over hun status, buiten de stad, buiten het dorp. Ook al spreekt de bijbel meestal positief over herders, het schijnt dat er in hun tijd op hen werd neergekeken. Als je herder was, dan stond je toch wel onderaan de maatschappelijke ladder. Maar als je onderaan de maatschappelijke ladder staat komt de engel, de boodschapper van het Goede Nieuws, eerst naar jou toe. Dat is de logica van God: de armen, de mensen zonder aanzien, de outcasts moeten het Goede Nieuws van Jezus het eerste weten.

Ze schrikken van de engel. Hij zegt, zoals elke engel gewend is te zeggen: ‘Wees niet bang’. Het is een boodschap in zichzelf aan de herders. Een boodschap dat er niets naar hun toekomt dat hen kwaad wenst, of hen minacht, of onheil zal brengen. Er gaan geen dingen gebeuren die hen op een plek van angst brengen.

De engel brengt het Goede Nieuws ‘dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen’ (vs 10). Het is de geboorte van een kind, waar veel over gezegd wordt, en dat ze in een voederbak zullen aantreffen, gewikkeld in doeken (vs 12). Geen kind in een babykamer, ziekenhuis of paleis, maar een kind in een ruimte geschikt voor dieren. Dit kind zelf, in de voederbak waarin hij ligt is een teken dat verwijst naar wat God gaat doen.

Wat God gaat doen komt naar voren in die bewoordingen: ‘jullie redder’, ‘de messias’, ‘de Heer’ (vs 11). Het zijn grote woorden die hier niet echt uitgelegd worden, maar die bij de herders zullen vallen in wat zij weten en kennen. Waarvan dit kind de herders gaat redden wordt allemaal nog wel duidelijk, maar de boodschap is dat dit kind ‘jullie redder’ is. Hij is namelijk Messias, dat letterlijk ‘Gezalfde’ betekent. Dat verwijst naar iemand die vol is van de Geest van God, bekleed met alle autoriteit om namens God te spreken en te handelen. De redder is ‘de Heer’, een titel van autoriteit die aan mensen, maar ook aan God wordt toegekend. Kortom: jullie redder is vol van Gods Geest, bekleed met de autoriteit van God, hij is God Zelf. Het is een uitnodiging om dit Kind als Redder te zien, gezonden door God.

Als dit pasgeboren kind zo’n grote betekenis en zo’n grote impact zal hebben namens God, wat doet het dan op die plek? Waarom worden eenvoudige, onwaarschijnlijke mensen ingeschakeld? Waarom krijgt de onderkant van de samenleving dit als eerste te horen? ‘Jullie redder is geboren’, en God doet dit op zijn manier.