Dag 2: Kiezen hoe je gaat vasten, en waarvoor (Daniël 10,1-21)

Dag 2 – Kiezen hoe je gaat vasten, en waarvoor (Daniël 10,1-21)

Smakelijk voedsel at ik niet, vlees en wijn kwamen niet in mijn mond, en ik wreef mij niet in met olie tot er drie weken verstreken waren. (Daniël 10,3)

Bij Daniël wordt beschreven hoe zijn vasten eruitzag: hij versoberde zijn maaltijden. Hij at dus wel, maar liet vlees en alcohol staan; ging even niet voor de smaak, maar beperkte zich tot basics. Ook liet hij speciale lichaamsverzorging achterwege. In de vertaling van The Message: hij waste en schoor zich niet. Drie weken lang. Dat is een vorm: je ontzegt jezelf gedurende een periode iets. Je besteedt geen aandacht aan jezelf.

Als je meedoet met vasten bij Crossroads, wat zou jij jezelf kunnen of willen ontzeggen? Wanneer je weinig ervaring hebt met vasten, overdrijf het niet, maar beperk je. Denk aan (soberder) eten, snoepen, koffie, alcohol, maar ook andere dingen: telefoongebruik, social mediagebruik, Netflix, gamen. Schrijf het op en/of deel het met iemand hoe je gaat vasten.

Daniël rouwde over iets (Daniël 10,2). Waarover staat er niet, maar mogelijk over de openbaring over een grote strijd die de koning had gekregen (Daniël 10,1). Hij was intens verdrietig hierover en dat was voor hem de reden om te gaan vasten.

Zijn er dingen die jou zo raken, dat het goed is om daarvoor te gaan vasten? Heb je het idee dat er een grote strijd gaande is en dat het goed is om daarvoor te vasten? Denk daarbij aan de stad, aan je community en de mensen en situaties waar je mee in aanraking komt, de doorbraken die opdoemen, maar niet doorzetten. Schrijf op wat je raakt en laat dat de start zijn voor deze periode van vasten en bidden.