Dag 18: Niet geleid door de wijsheid van deze wereld (2 Korintiërs 1,3-12)

Dag 18: Niet geleid door de wijsheid van deze wereld (2 Korintiërs 1,3-12)

‘Hierop kunnen wij ons laten voorstaan: ons geweten kan getuigen dat we ons overal in deze wereld, en vooral bij u, hebben laten leiden door de oprechtheid en zuiverheid die God van ons verlangt, dat we niet werden geleid door de wijsheid van deze wereld, maar door Gods genade.’ (2 Korintiërs 1,12)

Bidden om wijsheid is soms verwarrend. Een gebed om wijsheid komt meestal voort uit dat je niet weet wat te doen, of dat je niet weet uit welke opties en scenario’s je moet kiezen. En hoe maak je je afwegingen in een wereld waar iedereen wel een mening heeft over wat er moet gebeuren en wat jij moet doen?

Paulus stelt dat het gelukt is om oprecht en zuiver God te zoeken bij de keuzes waar hij met zijn mensen voor stond. Niet de agenda’s, de kennis en scenario’s van deze wereld gaven de doorslag, maar Gods genade. Gods genade kan alleen de leidende rol krijgen als je de controle over je plannen overhandigt aan de Vader. De oprechtheid en zuiverheid waar Paulus het over heeft houdt ook in toegeven dat je het moeilijk vindt om je eigen gedachten en ideeën los te laten.

Het vraagt moed om te stoppen met alle menselijke scenario’s maar na te blijven lopen en de wijsheid van God te verwachten. Soms blijkt die in één van die scenario’s te zitten en soms is die zo anders dat het dwaas lijkt. En toch. Het is niet voor niets dat de orde van St. Franciscus een zegenbede heeft waarin deze woorden voorkomen: ‘Moge God ons zegenen met genoeg dwaasheid om te geloven dat we een verschil kunnen maken in de wereld, zodat wij kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het niet gedaan kan worden.’

Bid om de oprechtheid en zuiverheid die God van ons vraagt. Vraag God om zijn ‘dwaasheid’ te openbaren in waar jij wijsheid nodig hebt. Bid dat de dwaasheid van het kruis van Jezus op een nieuwe manier jouw wijsheid wordt vandaag.