Dag 17: Noem hem Jezus. Geef hem de naam Immanuel.

‘Jozef deed wat de engel hem had opgedragen’ (Mattheüs 1,21-25)

De engel legt nog een paar dingen uit. Het gaat een zoon worden, en hij moet Jezus gaan heten. Net als bij Zacharias en Elizabeth maakt de engel duidelijk dat de ouders hier geen inspraak krijgen. Maar dat is ook hier begrijpelijk: de naam maakt duidelijk wie dit kind is en wat hij gaat doen. Met zijn leven en zijn lijden en sterven zal hij laten zien wat zijn naam inhoudt, namelijk dat God redt.

Hij gaat nog een stapje verder. Doordat Jezus ervoor zorgt dat het volk wordt bevrijd van hun zonden gaat een eeuwenoude belofte in vervulling, namelijk de woorden van Jesaja: ‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuel geven’. De engel zegt dus: die maagd die zwanger zal zijn, jeweetwel, waar de profeet Jesaja het vroeger over had? Dat is jouw aanstaande vrouw! Wat toen gezegd werd namens God, gaat over jouw vrouw en het kind in haar buik. Probeer dat maar eens tot je door te laten dringen.

Hoe moet je dat bij elkaar brengen? De ingewikkelde situatie met je aanstaande bruid die zwanger is, een engel die zegt dat de heilige Geest de hand in haar zwangerschap heeft gehad, een belofte van zes eeuwen geleden die over je aanstaande en haar kind gaan, het kind waar je vader van zal worden en dat het volk zal gaan bevrijden van zonden.

Hij zal al Jezus gaan heten – ‘God bevrijdt’ – maar ook de naam Immanuel ligt op het kind, vanwege wat zes eeuwen eerder is gezegd: ‘God met ons’. Dit is allemaal zo immens, dat ik me kan voorstellen dat het Jozef begint te duizelen. Gelukkig droomt hij dit, maar dat maakt het nog niet minder echt. Het leven van het kind waar jij verantwoordelijk voor gaat zijn gaat uiteindelijk over hoe dichtbij God gaat komen bij de mensen.

Jozef weet wat hem te doen staat als hij wakker wordt; gewoon met Maria trouwen. Hij gaat haar beschermen en hij zal zich ontfermen over het kind. Als God dichtbij komt, als God met ons is, dan zal Jozef dat ook belichamen naar Maria toe. Hij zal haar niet loslaten en aan haar lot overlaten. Het is een overtuigender liefdesverhaal dan welke kerstfilm made in Hollywood ook.