Dag 16: Weten wat God van je wil (Micha 6,8)

Dag 16: Weten wat God van je wil (Micha 6,8)

‘Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.’ (Micha 6,8)

 Deze week staat het gebed om wijsheid centraal. Vooral vanuit de kernvraag die we hebben geformuleerd: Wat vindt God belangrijk voor Crossroads Rotterdam? En daaruit volgend: wat vindt God belangrijk voor onze communities? En voor onszelf.

Het gebed om wijsheid kan een short-cut worden als het niet gekoppeld is aan het gericht zijn op de wil van God. Daarom hebben we de tijd genomen en stappen gezet om onze wil minder belangrijk te maken en wat God wil belangrijker te maken: ‘onverschillig worden voor alles wat niet Gods wil is’.

Gebed om wijsheid is voor sommigen heel specifiek, maar anderen weten niet waar ze moeten beginnen. Het goede nieuws is dat het antwoord op de vraag: wat vindt God belangrijk al vaak is gegeven, in de bijbel. Bijvoorbeeld door de profeet Micha: doe wat rechtvaardig is voor een ander. Wees trouw. Wees nederig in je weg achter God aan. Of zoals The Message het zegt: neem jezelf niet te serieus, maar neem God serieus.

Dit zijn dingen waarvan je zeker weet dat God ze belangrijk vindt en dat hij ze wil.

Als je niet weet waar je moet beginnen bij het gebed om wijsheid, bid dan de woorden van Micha 6,8 uit, en luister. Vader, waarin kan/mag /moet ik rechtvaardig zijn voor een ander? Heer, waarin wilt u dat ik trouw ben? God, waarin moet ik ophouden mijzelf serieus te nemen en u serieuzer dan ik ooit heb gedaan? En wees stil.