Dag 15: rust en inkeer als sleutels voor wijsheid (Jesaja 30,15-21)

Dag 15: Rust en inkeer als sleutels voor wijsheid  (Jesaja 30,15-21)

Hij die jullie onderricht gaf, zal zich niet langer verbergen. Met eigen ogen zul je je leermeester zien, met eigen oren zul je een stem achter je horen zeggen: ‘Dit is de weg die je moet volgen. Hier moet je rechts. Ga daar naar links.’ (Jesaja 30,21-22)

God belooft zijn volk dat hij hen inzicht zal geven over de weg die zij gaan moeten. Concreter dan dit wordt het bijna niet meer: een stem achter je die zegt, ‘Dit is de weg die je moet volgen. Hier moet je rechts. Ga daar naar links.’ (Jesaja 30,22). Dat kwam goed uit, want het was chaos in het land.

Of het nu door een hoorbare stem is, of door de innerlijke stem van de ziel, of door iets anders, God wil de weg wijzen. Zo concreet als wij hij het voor ons nodig acht. Daar gaat wel wat aan vooraf. God zegt: ‘In rust en inkeer ligt jullie redding, in geduld en vertrouwen ligt jullie kracht.’ (vs. 15). Met andere woorden: vragen en ontvangen van wijsheid is niet even een snel tussendoortje. Het vraagt een mindset-verandering en een keuze om voortdurend tot rust te komen, in hem, en verwachtend wachten.

Het tekstgedeelte geeft ook aan dat mensen er vaak voor kiezen om niet tot rust en inkeer te komen (vs 15b-16). Je moet het wel willen. In ieder geval, God weet wat er speelt. Hij wacht op het moment dat hij genadig kan zijn, zo staat er (vs 18). En gelukkig is de mens die op hem wacht.

Het gebed om wijsheid kan een zaak van geduld zijn. Bid om dat geduld. Bid om het vertrouwen dat hij de wijsheid zal geven waar je om vraagt.