Dag 14: Wat zal er van dit kind worden?

‘Want de machtige hand van de Heer beschermde hem’
(Lucas 1,61-66)

Betrokkenheid van de buurt zo na de bevalling is leuk, maar er zijn grenzen. De buren accepteren niet zomaar dat Elizabeth’s zoon geen Zacharias jr. gaat heten en gaan nu naar Zacharias toe en willen het nu bij hem proberen. Zacharias zit gelukkig op één lijn met zijn vrouw, en hij schrijft het op. Hij kan immers nog steeds niet praten (vs 20).

Johannes dus. Het betekent zoiets als: ‘God is genadig geweest’. En dat kun je wel zeggen ja! Zijn naam vertegenwoordigt wie hij is voor zijn ouders, maar ook zijn boodschap als hij later profeet is en de mensen aanspoort te breken met hun verkeerde levens en zich te bekeren. Hij zal dat op niet mis te verstane wijze gaan doen, maar met de boodschap van genade.

De mensen reageren verbaasd. In het Grieks wordt hetzelfde woordje gebruikt dat in vs 21 werd gebruikt, toen de menigte zich buiten het heiligdom zich afvroeg waar Zacharias toch bleef. Het is een beetje dat nieuwsgierige, ongeduldige soort verbazing. Het wordt nog gekker: terwijl Zacharias de naam Johannes opschrijft kan hij weer spreken. En het eerste dat hij doet is God prijzen (vs 64). Het zwijgen kon al als een teken van God worden opgevat – hoe moet je dan het doorbreken van dit zwijgen door God opvatten?

Het maakt diepe indruk. Oudere vertalingen gebruiken het wordt ‘vrees’ – het soort heilig ontzag, omdat je weet dat God hier mee te maken heeft. Want wat gebeurt er allemaal? Een echtpaar dat op uitzonderlijk hoge leeftijd een kind krijgt, het bewust breken met de gewoonte om de zoon naar de vader te noemen, een man die na negen maanden stomheid opeens weer kan spreken – het wordt het gesprek van de dag in de hele streek. En het is niet zomaar roddelen of nieuwtjes uitwisselen; men bleef erover nadenken. Of eigenlijk staat er dat de mensen het bewaarden in hun harten. Dat doe je alleen als het je raakt, of als je hoop hebt.

Want hoe gaat dit verder? Wat zal er van dit kind worden? Wat gaat er gebeuren met dit kind, als het zo duidelijk is dat Gods hand zo duidelijk op hem is? Wat gaat God doen?