Dag 13: De wil van God doen maakt je familie van Jezus (Matteüs 12,46-50)

Dag 13: De wil van God doen maakt je familie van Jezus (Matteüs 12,46-50)

‘Want ieder die de wil van mijn Vader in de hemel doet, is mijn broer en zuster en moeder.’ (Matteüs 12,50)

Deze week ging over het ‘onverschillig worden voor alles wat niet de wil van God is’. Loskomen van je eigen wil, je eigen verlangens, je eigen agenda zodat de wil van de Vader zichtbaar wordt en belangrijker dan wat ook.

De wil van de Vader kennen is één ding, maar hem doen is iets anders. Daar zit echt veel ruimte tussen. Het is ook een gewetensvraag voor onszelf: ben ik bereid om de wil van de Vader te doen, ook als het tegen mij ingaat en het mij veel, zo niet, alles kost?

Wanneer we deze weken vragen: ‘Vader wat vind u belangrijk voor Crossroads Rotterdam, voor onze community, voor mezelf?’, dan kun je er vanuit gaan dat hij dat ook wil laten zien. Maar als je niet bereid bent om te doen wat hij verlangt, dan heeft het weinig zin om ernaar te vragen.

Jezus doet een belofte: wie de wil van mijn Vader doet is mijn broer en zuster en moeder. Hij zegt daarmee dat wie de wil van zijn Vader doet tot zijn intieme familie gaat behoren. Hij wees naar zijn discipelen toen hij dat zei. Een groep die Jezus volgde, met elkaar, in alles.

Wil ik de wil van de Vader doen, zelfs nog voordat ik weet wat die is? Praat daarover met de Vader en vertel hem waar je weerstand en je angst zit. Als je durft, vertel de Vader dat je zijn wil wilt doen, ook als je nog niet weet wat die is.

Vergeet niet een uurtje te reserveren in de gebedsruimte!