Dag 11: Reageren op de reactie van een kind

Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.’ (Lucas 1,39-45)

Het moet een bijzondere gebeurtenis zijn geweest, toen de twee zwangere vrouwen elkaar ontmoetten. Twee zwangerschappen die eigenlijk niet kunnen in één ruimte bij elkaar. Twee zwangerschappen waarbij de heilige Geest de regie heeft.

Maria gaat op reis en bezoekt Elizabeth, een ver familielid. Lucas beschrijft hoe het kindje ‘opspringt’ in de buik van Elizabeth als Maria haar groet. Er ontstaat beweging en reuring in Elizabeth’s buik als reactie. Of Maria haar bezoek had aangekondigd en of Elizabeth al op de hoogte was van Maria’s zwangerschap vertelt Lucas niet. Maar wel dat direct nadat haar kind in haar buik wild bewoog Elizabeth werd vervuld van de heilige Geest (vs 41).

Door de heilige Geest roept Elizabeth naar Maria: ‘De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot!’ (vs 42). Ik houd het er op dat Elizabeth pas doorheeft dat Maria zwanger is op het moment dat haar eigen kind in de buik aan het springen is. En heilige Geest zet haar aan tot het zegenen van haar nichtje en het kind dat ze in haar draagt.

De heilige Geest laat haar nog meer zien over het kind in de buik van haar nichtje: het kind waarvan zij moeder gaat worden is de Heer zelf! (vs 43). Door de heilige Geest herkent Elizabeth waar God in is, en dat hij zijn beloftes gaat waar maken. Want dat doet de heilige Geest: laten zien wie God is en wat hij gaat doen. En hij liet haar zien dat God Maria inschakelt om dat mogelijk te maken.

Nu kun je als zwangere vrouw onmogelijk bij iedere beweging van het kind in je buik je afvragen wat God aan het doen is, maar het is wel opvallend dat een ongeboren kind de aandacht weet te vestigen op waar Jezus is en de opening geeft voor de heilige Geest om te komen en Gods weg en beloften te laten zien. Een kind wijst weer eens de weg…

Wat als we elke beweging en elk sprongetje van kinderen zien als aandacht vestigen op wie God is en waar Jezus is en wat hij gaat doen?

Elizabeth geeft nog een bijzondere bevestiging aan Maria: ‘Je bent gezegend, want je hebt geloofd dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan’. Kernachtiger dan dit kan Maria’s weg niet verwoord worden: ze geloofde God en handelde ernaar.