Dag 1: Een plek creëren die iets kost (1 Kronieken 21,18-27)

‘Nee,’ antwoordde koning David, ‘ik wil er de volle prijs voor betalen. Ik ga niet iets dat van u is aan de HEER opdragen, en geen brandoffer brengen dat me niets heeft gekost.’
(1 Kronieken 21,24)

David krijgt de opdracht om een altaar te maken voor God, een plek om te offeren. Het is een specifieke plek. De eigenaar biedt het hem aan, inclusief de dieren om te offeren, maar David slaat het aanbod af: hij wil de volle mep betalen. Hij beseft dat het hem iets mag kosten, misschien wel moet kosten.

Binnenkort starten we met vasten en bidden. Denk na over welke plek jij apart zet om tijd met God door te brengen. Is het een fysieke plek – in huis – of een plek in je agenda, of allebei? Wat wordt jouw plek? Gaat het je iets kosten?

Deel met iemand wat jouw speciale plek met God gaat zijn in deze periode en maak jezelf er accountable aan.