Verdieping: Verschil maken door de juiste woorden

Volgende centrale samenkomst:
28 februari 2021 | Verschil maken door de juiste woorden

Samenkomst
Iedereen is van harte welkom om de samenkomst te volgen via Zoom (ww: 010010). We starten 11:00 uur.

Tot zondag!

Verdieping

Wil je meer verdieping? Kijk dan naar het paartje en input hieronder.

Een wereld van verschil door de juiste woorden.
Jezus maakt in Matteüs 15:10-20 een wereld van verschil met de opvatting van die tijd. Hij stelt dat onreinheid van binnenuit komt en niet van buitenaf.

Woorden die we spreken maken ons onrein omdat ze:

  • Het beeld van God in ons vervuilen. (vergelijk Jakobus 3:6 en 9)
  • De onreinheid van ons hart blootleggen. (vergelijk Matteüs 12:34)

Welke woorden de je spreekt maken je onrein? Hoe maken die woorden je onrein?
Wat zeggen die woorden over wat er in je hart leeft?

Geloven in Jezus en leven met Hem maakt een wereld van verschil. Toch herkennen wij als Zijn volgelingen dat er niet alleen maar positieve woorden uit onze mond komen.

Wanneer we een ‘wereld van verschil’ willen maken door juiste woorden te spreken. Dan hebben wij het nodig om die woorden eerst zelf van God te ontvangen.

Spreuken 4:20-23 maakt het heel praktisch:
20 Mijn zoon, heb aandacht voor mijn woorden, geef aan mijn uitspraken gehoor.
21 Houd ze steeds voor ogen, bewaar ze in het diepste van je hart.
22 Ze zijn leven voor wie ze aanvaarden, sterken heel het lichaam als een medicijn.
23 Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.

Aandacht hebben voor en gehoor geven aan Gods woorden. Die woorden zijn als een medicijn, ze zijn Leven! Als we die woorden laten binnenkomen in ons hart, dan wordt dat een bron waar onze mond van overstroomt!

Hoe heb jij aandacht voor Gods woorden en hoe geef je daar gehoor aan? Hoe geven die woorden jou leven? Welk verschil maakt dat/ hoe ben je daarmee tot zegen?

Om verder over door de denken / praten:

Welk van de onderstaande teksten spreekt je aan? Waarom?
Wat kun je met deze tekst en welk verschil maakt dat?

Psalm 141:3, 4
Zet een wacht voor mijn mond, Heer, een post voor de deur van mijn lippen. Houd mijn hart ver van het kwaad,

Spreuken 18:21
Woorden hebben macht over leven en dood, wie zijn tong koestert, plukt daarvan de vruchten.

Spreuken 15:23
Een mens vindt vreugde in een goedgekozen antwoord, de juiste woorden op de juiste – hoe voortreffelijk is dat.

Spreuken 25:11
Het juiste woord op de juiste tijd is als een gouden appel op een zilveren schaal.

Spreuken 24:26
Wie een eerlijk antwoord geeft is als iemand die een kus op je lippen drukt.

Lukas 4:22
Allen betuigden hem hun bijval en verwonderden zich over de genaderijke woorden die uit zijn mond vloeiden

Efeze 4:29
Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goed doen aan wie ze hoort.

 

Hieronder vind je het materiaal van de afgelopen samenkomsten


Materiaal eerdere samenkomsten:

Crossroads samenkomst 22 november 2020  I Het échte geluk (deel 7)

Crossroads samenkomst 25 oktober 2020  I Het échte geluk (deel 3)

Crossroads samenkomst 11 oktober 2020  I Het échte geluk (deel 1)

 

Crossroads samenkomst 27 september 2020  I Jezus volgen, toen en nu (deel 4)

Crossroads samenkomst 13 september 2020  I Jezus volgen, toen en nu (deel 2)

Crossroads park-samenkomst 6 september 2020  I Jezus volgen, toen en nu (start zondag)

 

Crossroads park-samenkomst 23 augustus 2020  I  Stories from the heart (deel 3) 

Crossroads park-samenkomst 9 augustus 2020  I  Stories from the heart (deel 2) en doopfeest

Crossroads Online 26 juli 2020  I  Stories from the heart (deel 1)

Crossroads park-samenkomst 12 juli 2020  I  Afsluiting seizoen: iets nieuws


Crossroads Online 28 juni 2020  I  Aanbidding (deel 9) – Met elkaar (slot)

Crossroads Online 21 juni 2020  I  Aanbidding (deel 8) – Gerechtigheid

Crossroads Online 14 juni 2020  I  Aanbidding (deel 7) – In perspectief

Crossroads Online 7 juni 2020  I  Aanbidding (deel 6) – Pinksteren dichtbij (community zondag)

Crossroads Online 31 mei 2020  I  Aanbidding (deel 5) – Pinksteren

Crossroads Online 24 mei 2020  I  Aanbidding (deel 4) – Aanbidding als levensstijl

Crossroads Online 21 mei 2020  I  Aanbidding (deel 3) – Hemelvaart: Feest van verlangen

Crossroads Online 17 mei 2020  I  Aanbidding (deel 2) – Waar begin je?

Crossroads Online 10 mei 2020  I  Aanbidding (deel 1) – Staak de strijd en erken dat Ik God ben

Crossroads Online 3 mei 2020  I  Community zondag – Goed nieuws zijn voor elkaar

 

Crossroads Online 26 april 2020  I  Lijden en Leven (deel 8)

Crossroads Online 19 april 2020  I  Lijden en Leven (deel 7)

Crossroads Online 12 april 2020  I  Lijden en Leven (deel 6) – Paaszondag

Crossroads Online 10 april 2020  I  Lijden en Leven (deel 5) – Goede vrijdag
(geen materiaal: we vieren samen online avondmaal)

Crossroads Online 5 april 2020  I  Community zondag

Crossroads Online 29 maart 2020  I  Lijden en leven (deel 3)

Crossroads Online 22 maart 2020  I  Lijden en leven (deel 2)

Crossroads Online 15 maart 2020  I  Lijden en leven (deel 1)