Samenkomst 6 september | start zondag

Op 6 september is de startzondag van dit seizoen! Het is op camping Zonnehoeve in Oudenhoorn, waar ook het Crossroads weekend is. Hieronder vind je alle praktische informatie en wat je inhoudelijk kan verwachten. Heel fijn als je er bij kan zijn! Als je je nog niet opgegeven hebt, kun je dat hier direct doen (ook dus als je alleen zondag komt!). Tot zondag (of eerder natuurlijk!)

De praktische info

  • Meld je i.v.m. de registratieplicht en de praktische voorbereidingen aan (en af) via bovengenoemde link als je dat nog niet gedaan hebt;
  • Adres: Tussenweg 9, Oudenhoorn (ongeveer een half uurtje rijden vanaf Rotterdam);
  • Hoe graag we je ook willen zien; blijf thuis (of bij je tent) als je corona-klachten hebt;
  • Wees op tijd (koffie vanaf 10u; aankomst uiterlijk 10.45u): er staan mensen klaar om de weg te wijzen waar je het beste kan parkeren;
  • De samenkomst is waarschijnlijk buiten, maar ook dan geldt: 1.5 meter afstand houden. We proberen op advies van het RIVM zig-zag te zitten om coronaverspreiding tijdens zingen tegen te gaan;
  • Alle kinderen zijn aanwezig bij de samenkomst en mogen ook avondmaal vieren. Er zal tussendoor een spel zijn en er zijn kleurspullen aanwezig. Neem zelf evt speelgoed mee voor de kleinsten.
  • Tijdens de workshops spelen de kinderen vrij. Zorg dat je elkaar even afwisselt met toezicht houden, zodat iedereen in elk geval 1 ronde mee kan doen.

… en neem mee:

  • eigen lunch;
  • beker voor koffie/thee;
  • een kleedje of stoel

Het programma

10.00 Koffie & Thee

11.00 Samenkomst: Jezus volgen. Toen en nu.
In september willen we stilstaan bij wat het betekent om Jezus te volgen. Daarbij willen we inzoomen op de tijd, cultuur en situatie waarin Jezus leefde. Wat betekende het dat hij een Joodse Rabbi was? Wat betekende het voor zijn discipelen om hem te volgen? En wat kunnen wij daarvan leren in het volgeling zijn van Jezus? Wat betekent het om Jezus te volgen anno 2020, in onze westerse/Nederlandse/Rotterdamse cultuur, in een tijd waarin onzekerheid, verwarring en polarisatie een rol spelen. En in een tijd waarin we als Crossroads ook met veranderingen te maken hebben. Wat geeft ons houvast? Wat bemoedigt ons? Waarin ervaren we uitdaging?

12.30-13.30 Lunch (zelf meenemen)

Workshop 1
13.30-14.15 Jezus volgen. In/ondanks/door/met alles.* (Doorhalen wat niet van toepassing is)

Er zijn omstandigheden waar je niet voor kiest. Die overkomen je. Die gebeuren. Toch heb je ermee te dealen. En met de consequenties ervan. Meestal niet de makkelijkste processen. Soms gaat het gepaard met een diepe worsteling en levert het strijd of verdriet op. Of het doet een beroep op je geduld en uithoudingsvermogen. Volharden noemen we dat. In de Bijbel wordt er gesproken over een kruis dat je opneemt in het volgen van Jezus. Wat betekent het om Jezus te volgen en je kruis op te nemen? Hoe ziet dat er voor ons persoonlijk uit?  In deze tijd die gekleurd wordt door de maatregelen rondom het coronavirus. We hopen dat dit seminar je zal bemoedigen! We zullen tijd nemen voor persoonlijke reflectie zodat je tijd met de Vader door kan brengen. En er is gelegenheid om voor je te laten bidden.

Workshop 2
14.30-15.15 Brengers van hoop.

Toen Jezus eens onderwijs gaf in de synagoge van Nazaret, las hij woorden uit Jesaja voor. Daarbij verwijst Hij naar zichzelf als de brenger van goed nieuws, vrijlating, herstel, vrijheid en genade. Woorden die we samen zouden kunnen vatten als ‘hoop’. Jezus vertelde over en leefde dit goede nieuws van hoop uit. Dit deed Hij door zijn leven te delen en met mensen op te trekken. Heel intensief met een kleine groep van trouwe volgelingen, en daaromheen ontmoette Hij veel mensen op feestjes, bij maaltijden bij mensen thuis, in de synagoge en bij grote picknick-samenkomsten. Onze huidige tijd en omstandigheden staan in het teken van afstand houden. Het beperkt ons in het contact met elkaar en met anderen. En dat kan pittig zijn, hebben we gemerkt. Gezinnen, singles, stellen, we kennen elk onze uitdagingen. Tijdens dit seminar willen de tijd nemen om na te denken over hoe we als kerk, als gemeente van Christus, een plek van hoop kunnen zijn. Voor elkaar. En voor anderen. Centraal en in onze huiskamers en aan onze keukentafels.   We willen kijken naar de kansen en mogelijkheden. En heel concreet wat dat betekent voor komend jaar voor ons als Crossroads. Jouw input is waardevol!