Samenkomst 14 maart

Verdieping 14 maart

Wil je meer verdieping? Lees de input hieronder van Jacoline. Geen Bijbel bij de hand? De bijbelteksten zijn linkjes waar je op kunt klikken.

Een wereld van verschil door te zijn als een kind.

Deze week staan we stil bij het thema: Verschil maken door te zijn als een kind. Het bijbelgedeelte dat hierbij hoort is Matteus 18:1-10. Voordat we stil staan bij wat ‘Zijn als een kind’ is, wil ik eerst 2 andere punten uit dit Bijbelgedeelte kort benoemen.

Matteus 18:5 “En wie in mijn naam één zo’n kind bij zich opneemt, neemt mij op.”
Denk eens na over hoe jij een kind uit je wijk kan opnemen in je gezin/huishouden. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat kinderen welkom zijn om bij je te komen spelen. Of dat je deze week specifiek voor een gezin uit de buurt gaat bidden.

Matteus 18:6-10
Helaas zijn er in onze maatschappij veel kinderen die pijn lijden. Op allerlei verschillende manieren. Misschien heb je het ook zelf aan den lijve ondervonden. Jezus zegt hier dat dat echt niet oké is. Hij spreekt er harde woorden over. Soms lijkt het wel alsof God niet ingrijpt of er niet bij betrokken is. Ik vind vers 10 dan ook mooi: “Waak ervoor ook maar een van deze geringen te verachten. Want ik zeg jullie: hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van mijn hemelse Vader.” God weet van het lijden en het doet Hem veel, ook al zien we dat niet altijd in het hier en nu. Ik bid dat als dit lijden je bezighoudt, dat je bij God terecht kan met je verdriet en met Hem kan rouwen.

Zijn als een kind?

Wat bedoelt Jezus met ‘zijn als een kind’?

Jezus leert ons hier een lesje in nederigheid. We willen graag belangrijk (of zelfs de belangrijkste) zijn voor de mensen om ons heen en voor God. God houdt echter van al Zijn kinderen. Ik geloof dat het in de eerste plaats gaat over je identiteit. Weet dat je een kind van de hemelse Vader bent. En in de tweede plaats: leef daarnaar. Over het kindschap wordt een aantal keer gesproken in de Bijbel. Onder andere door Jezus en Paulus. Lees maar eens Romeinen 8.  

Bij de geboorte is een kind totaal afhankelijk van zijn/haar ouder(s). Hoe ouder ze worden, hoe meer ze zelfstandig willen doen. Met elke centimeter erbij, groeit ook hun zelfbewustzijn en zelfredzaamheid. En dat is ook de bedoeling! In onze relatie met God lijkt dat soms met elkaar in conflict te komen. We weten dat we afhankelijk zijn van God, en tegelijkertijd willen we zo graag zelf dingen beslissen en stappen zetten. Wat overigens ook mag. Ik denk niet dat het een het ander uitsluit: het is beseffen dat je een kind van God bent en met Hem ‘opgroeien’ en volwassen worden in geloof. In plaats van groeien in de hoogte, mogen we groeien in de diepte. Steeds meer wortelen in de Bron: diepere afhankelijkheid ervaren en tegelijkertijd sterker worden zodat je niet omwaait bij een beetje wind en vrucht blijft dragen (Jeremia 17:7-8).

Doen: Lees 1 Kor.13:11, Efeze 4:14.  Ga eens met God in gesprek over waar jij meer afhankelijk van Hem mag zijn (meer op Hem mag vertrouwen) en waar je juist meer volwassenheid mag laten zien.

Als ik verder denk aan “zijn als een kind” komen de volgende gedachten in mij op:

Vertrouwen
Kinderen hebben over het algemeen een grenzeloos vertrouwen in hun ouders. Wat mama zegt, is waar. Later komt daar de juf bij en nog weer wat later hun vrienden. Onze Papa in de hemel, is alle vertrouwen waard. Hij weet beter dan wie dan ook wat we nodig hebben en hoe we het meest van waarde kunnen zijn voor de mensen om ons heen. Vertrouw op wat Hij gesproken heeft! 

Doen: Vind je het lastig om God te vertrouwen? Zijn er teleurstellingen? Breng bij God wat volledig vertrouwen in de weg staat. Ga daarover met Hem in gesprek. Dat zou jij toch ook fijn vinden als je kinderen dat doen?

Loyaal en vergevingsgezind
Ik weet niet of je het wel eens is opgevallen maar kinderen kunnen heel snel vergeten dat ze iets verkeerd hebben gedaan. Het is een beetje afhankelijk van hun leeftijd, maar ze kunnen fouten en falen vaak goed achter zich laten. Daarnaast zijn ze (als ze jong zijn) ook snel vergevingsgezind naar andere mensen. Als er sorry wordt gezegd, zijn vriendschappen over het algemeen weer snel herstelt. Kinderen zijn ongelooflijk loyaal naar hun ouders, ook als er thuis van alles misgaat. Er zit een sterke wil in ze om alles achter zich te laten en vol vertrouwen weer naar de toekomst te kijken. Uiteraard zijn er helaas ook veel kinderen die zo ernstig beschadigd zijn, dat deze hechting en vertrouwen niet meer vanzelfsprekend zijn. Maar over het algemeen is het wel een basishouding. 

Het lijkt erop dat hoe ouder we worden, we steeds meer moeite krijgen met loyaliteit en vergeven. Zowel van onszelf als van anderen. We blijven langer hangen in fouten van onszelf en anderen en laten dingen minder makkelijk achter ons.

Doen: Probeer eens te beseffen hoeveel God ons vergeven heeft. Hoe mooi en bijzonder het is dat we elke keer weer opnieuw mogen beginnen. We mogen gretig en van harte andere mensen en ook onszelf vergeven en na sorry gezegd te hebben, samen met God opnieuw beginnen of de juiste grenzen stellen. Misschien klinkt dit voor jou makkelijker dan gedaan… meer weten over vergeving? Luister de winterconferentie van New Wine terug. Daar was het thema vergeving en genezing, een aanrader! 

Onderzoekend & Experimenteren
Onze kinderen zijn 3 en 1 en stellen een hoop vragen. De jongste kan sinds kort ‘isdit’ zeggen en doet dat veelvuldig. De oudste stelt meer waarom vragen. Kinderen kunnen je de hemd van het lijf vragen en daar heel onbeschaamd in zijn. Ik weet nog dat ik 19 was, op kamers woonde en in de lift stond met een moeder en dochter. Het meisje vroeg out of the blue of ik eigenlijk wel kinderen had en waarom dan wel niet. De moeder geneerde zich, ik kon er smakelijk om lachen. Zo kunnen veel van jullie zich ook vast ongemakkelijke of rechtdoorzee vragen herinneren. Ergens hebben kinderen een beeld van hoe de wereld in elkaar zit (of hoort te zitten) en tegelijkertijd staan ze er helemaal voor open dat dat beeld aangepast wordt. Ze blijven onderzoeken en hoe ouder ze worden, hoe minder genoegen ze nemen met een makkelijk antwoord.

Doen: In Efeziërs 3:20 HTB staat: God kan oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden of beseffen. Er wordt in de Bijbel meerdere keren opgeroepen om op onderzoek uit te gaan (bijv. Hand.17:11, 1 Tes.5:19-24) Durf vragen te stellen, wees eerlijk als je iets niet begrijpt. Durf vragen te krijgen en eerlijk te zeggen als je het antwoord niet weet. Ga samen op onderzoek uit en kijk wat dat je brengt. God is veel groter dan je kunt beseffen. 

Ontvang en geniet
Ooit een kind gezien dat een cadeau afwees? Of zei: nu heb ik wel genoeg gekregen? Het mooie aan kinderen is dat ze kunnen ontvangen en ervan genieten. Het valt mij vaak op dat kinderen vooral heel blij zijn als je ze tijd geeft en er helemaal bent. Wij mogen ook leren te ontvangen, zowel van mensen om ons heen als van God. En weten dat ‘gewoon zijn’ bij God, ook een cadeau aan Hem is.