Samenkomst 11 oktober 2020 | Het echte geluk (deel 1)

Hieronder vind je meer informatie over het thema van deze zondag (blog, filmpje en gespreksvragen). In de Crossroads app lees je hoe we hier concreet komende zondag mee aan de slag gaan. Kijk daar dus snel even en kom in actie om je op te geven. Ben je nieuw en heb je de app niet? Stuur even een mailtje naar info@crossroadsrotterdam.nl; je bent zeker welkom om mee te doen!

Thema van deze zondag: Het échte geluk – deel 1: God nodig hebben

‘Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. Want voor hen is Gods nieuwe wereld. (Matteüs 5,3)’

‘Het echte geluk’ is de vertaling in de Bijbel in Gewone Taal (BGT) van wat we misschien kennen als ‘de zaligsprekingen’ – uitspraken van Jezus uit de Bergrede (Matteüs 5-7)

In andere, traditionelere, vertalingen staat het zo: ‘Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.’ (Herziene Statenvertaling, HSV). En: ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel’ (Nieuwe Bijbelvertaling, NBV).

  1. Wat is echt geluk?

Jezus geeft geen definitie van ‘echt geluk’. Met het Griekse woordje erbij kun je van alle keren dat het woord wordt gebruikt zeggen dat de betekenis is: ‘gezegend zijn’. Echt geluk betekent gezegend zijn, dat het goede van God over je wordt uitgesproken.

Bij ‘echt geluk’ worden in onze samenleving dingen genoemd als alles klopt: materieel en immaterieel. Hashtag #blessed zie je al snel op social media als mensen samen zijn, vaak op een mooie plek of thuis.

Jezus heeft het daar niet over. Om er achter te komen wat echt geluk is, moet je kijken naar voor wie het is.

  1. Voor wie is echt geluk?

Echt geluk is voor ‘mensen die weten dat ze God nodig hebben’. De NBV heeft het over ‘wie nederig van hart zijn’, de HSV over ‘armen van geest’. Die laatste vertaling is het meest letterlijk: ‘armen van geest’. Kortom mensen, die weten dat ze afhankelijk zijn van anderen, en niet op zichzelf kunnen leunen. Die daarin ook opzien naar God.

Armen in de Bijbel kunnen ‘geestelijk arm’ zijn, in de positie van gebrokenheid. Maar de armen in de Bijbel zijn vaak ook letterlijk arm en in de positie waarin ze moeten bedelen. Vaak als gevolg van situaties van onrecht. Voor hen is het echte geluk, want God is bij hen.

Dat kom je vaker in de Bijbel tegen, bijvoorbeeld in Psalm 34,19 (NBV): ‘gebroken mensen is de HEER nabij, hij redt wie zwaar wordt getroffen’. (Check ook de andere vertalingen). Psalm 72,13 (NBV): ‘Hij ontfermt zich over weerlozen en armen, wie arm is, redt hij het leven’.

En daar komt de Bijbelse roep aan God om in te grijpen om de hoek kijken:

Kom, Heer, en help!

Vergeet zwakke en arme mensen niet.[..]

Maar u bent niet blind, God.

U ziet alle ellende en al het verdriet, en u wilt altijd helpen.

U bent een steun voor mensen zonder macht,

u beschermt mensen voor wie niemand zorgt.

(Psalm 10,12.14 BGT)

Kortom: het echte geluk is voor mensen die arm zijn, materieel en immaterieel, en vandaaruit beseffen dat ze God nodig hebben. Mensen die niet op zichzelf, hun vermogen, hun skills, hun verworvenheden, hun rechten bouwen, maar zich in de plaats van afhankelijkheid zetten, ten opzichte van God, en misschien wel daarmee ook in afhankelijkheid van mensen.

Daarom is die vertaling van ‘nederig van hart’ ook zo kloppend. Je ziet dat terug bij het verhaal van Jezus en de voetwassing (Johannes 13). Niemand is bereid om de ander te dienen, en de enige die er aanspraak op kan maken om gediend te worden, ziet van die aanspraak af en gaat dienen.

  1. Gods nieuwe wereld

Jezus belooft aan mensen die weten dat ze God nodig hebben het echte geluk, en dus toegang tot Gods nieuwe wereld. Hoe dat eruit ziet liet God al zien door zijn profeet Jesaja:

Want zo zegt de Hoge en Verhevene,

Die in de eeuwigheid woont en Wiens Naam heilig is:

Ik woon in de hoge hemel en in het heilige,

en bij de verbrijzelde en nederige van geest,

om levend te maken de geest van de nederigen,

en om levend te maken het hart van de verbrijzelden.

(Jesaja 57,15 HSV)

Of in een andere vertaling:

‘Ik zal wonen op een hoge en heilige plaats, samen met mensen die arm zijn en onderdrukt worden. Ik zal ze moed geven, zodat ze gelukkig worden.

(Jesaja 57,15 BGT)

God is bij hen. En dat is het echte geluk.

  1. Echt geluk. Nu.

Het roept wel spanning op. Echt geluk kun je pas ervaren in Gods nieuwe wereld. Wat heb je daar nu aan, zeker als je arm bent, en je geest en je hart gebroken zijn?

Het is de claim van het leven met Jezus dat je Gods nieuwe wereld al meemaakt, in je huidige omstandigheden. Het enige dat ervoor nodig is, is dat jij beseft, het uitspreekt, onderkent dat je God nodig hebt. Niet alleen als een gedachte, maar als de drive in je leven.

Paulus beschreef dat zo: ‘we hebben verdriet maar toch zijn we altijd verheugd, we zijn arm maar toch maken we velen rijk, we bezitten niets maar toch hebben we alles.’ (2 Korintiërs 6,10 NBV)

Vragen:

  • Wanneer ben jij écht gelukkig?
  • Hoe matcht dat met het échte geluk in Matteüs 5,3?
  • Leef jij alsof je God écht nodig hebt, in alles?
  • Maakt totale afhankelijkheid van God je écht gelukkig?
  • Wat hebben de armen in deze samenleving, in deze wereld aan Jezus’ boodschap? Zien wij deze armen, en wat doen we daarmee?