Crossroads 5 april | Community zondag

Communityzondag

Zondag 5 april

We leven toe naar Pasen. Hét feest dat de kern van ons geloof raakt. Hét feest dat stilstaat bij goed nieuws. En juist in deze tijd van zorgen, snakken we misschien wel meer dan ooit naar goed nieuws.

Vandaag willen we met elkaar nadenken over wat goed nieuws is. Want wat is goed nieuws wanneer je overweldigd wordt door alle slecht-nieuws-berichten in de media? Het tekort aan mondkapjes en het dreigende tekort aan IC bedden? Wat is goed nieuws als je in je werk wordt geconfronteerd met lijden, ziekte en dood? Of als je om je heen verhalen hoort van mensen die eenzaam zijn? Als je je machteloos voelt omdat je niet bij je (groot)ouders langs kunt gaan? Als je plotseling je onderneming ziet strugglen?

Met elkaar willen we leren van Jezus. Wat was goed nieuws in zijn tijd? En hóe deelde Hij dat met de mensen om hem heen? Wat betekent dat voor onze tijd en de huidige situatie? Welke kansen en mogelijkheden zijn er om goed nieuws te zijn en het te delen met anderen?

Gedeelte uit de Bijbel dat centraal staat: Lucas 4:14-44

Goed nieuws!

Lees: Lucas 4:14-21, 43-44

Als Jezus in de plaats is waar Hij is opgegroeid, vertelt Hij in de synagoge waarom Hij er is. Hij gebruikt daarbij een gedeelte uit de boekrol van Jesaja. Het Griekse woord dat in vers 18 wordt gebruikt voor ‘goede nieuws’ wordt ook in vers 43 gebruikt wanneer Jezus uitlegt dat hij ook naar andere steden moet om daar het koninkrijk van God te brengen.

Vraag: Wat zegt dit tekstgedeelte over wat goed nieuws is?

Wat kunnen we van Jezus leren?

Lees: Lucas 4:33-41

In de Evangeliën (letterlijk: ‘Goed Nieuws’) lezen we nog veel meer verhalen waarin Jezus goed nieuws bracht en was. Hij reikte uit naar mensen die bekend stonden als zondaars. Mensen die achtergesteld werden. Mensen die als ‘hopeloos’ werden beschouwd.

Vraag: Hoe was Jezus goed nieuws?

Lees ook: Joh. 5:19. Wat kun je hierin van Jezus leren?

Wat is goed nieuws in deze tijd?

Bespreek met elkaar de volgende vragen:

  1. Wat is voor onszelf goed nieuws? Voor mij persoonlijk? Voor mijn gezin? Wat zou ik God willen vragen?
  2. Wat is goed nieuws voor anderen? Mensen die in quarantaine zitten, mensen die in de zorg werken of een beroep hebben in de vitale sector? Wat is goed nieuws voor de ondernemer die in de problemen raakt? Ken je mensen in je omgeving die zich in een van deze situaties bevinden? Voor mensen in een missional community: wat is in deze tijd goed nieuws voor jullie doelgroep?
  3. Hoe kunnen we goed nieuws zijn? Bespreek met elkaar mogelijkheden en beperkingen. Wat kun je van elkaar leren?

Goed nieuws zijn

  1. Hoe kun je komende week zelf goed nieuws zijn? En voor wie? Houd elkaar komende week scherp op je voornemen. Deel in de groep je ervaring.

Tip: als je niet veel tijd of mogelijkheden hebt: bedenk iets kleins!

Jezus kende zelf heel wat moeilijke omstandigheden. Het goede nieuws kwam tot uiting óndanks en dóór het lijden en zelfs de dood heen. Doordat hij opstond uit de dood, staat óns leven in een ander perspectief! Het maakt dat elke situatie, hoe moeilijk of uitzichtloos ook, een komma kent i.p.v. een punt. Dankzij Jezus is er hoop! Dankzij Jezus hebben niet ónze omstandigheden het laatste woord, maar zíjn perspectief. Dat is het goede nieuws waar we onszelf steeds aan mogen herinneren en dat we met anderen mogen delen!