Crossroads 31 mei 2020 | Aanbidding | deel 5

Aanbidding (deel 5): Pinksteren

Pinksteren

We kennen Pinksteren als het feest waarop we vieren dat de heilige Geest wordt uitgestort. 120 mensen hebben 10 dagen lang gebeden – vurig en eensgezind (Handelingen 1,14-15) – en dan gebeurt het: de heilige Geest wordt uitgestort!

Hoe zien we aanbidding terug in dit verhaal? Wat hebben Pinksteren, het uitstorten van de heilige Geest, en aanbidding met elkaar te maken?

Wat gebeurt er met Pinksteren?

2Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

Manieren om te kijken naar wat hier gebeurt:

  • Wind – adem van God, de liefde van God die wordt uitgegoten in onze harten
  • Vuur – kracht van God, zuiverheid en hartstocht
  • Talen – eenheid

Omstanders reageren verschillend op de gebeurtenissen:

  • Verwondering – ‘en zij waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich’ (vs 7 HSV)
  • Verbijstering – verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht’ (vs 12)
  • Spot – ‘Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’ (vs 13)

Sleutel 1: Verwondering is een weg naar aanbidding toe. Verwondering vraagt niet alleen: wat gebeurt hier? Maar vraagt ook: wat is God hier aan het doen?

Petrus legt uit wat er aan de hand is:

Er gaat een profetie in vervulling – Wat hier gebeurt heeft de profeet Joël al lang geleden gezegd (vs 16-21). Dit gaat over Jezus: ‘de grote daden en de wonderen en tekenen die God door Jezus heeft gedaan’ (vs 22-37).

Wat moeten we doen? ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden’ (vs 38). ‘Laat u redden’ (vs 40) 

Sleutel 2: ‘de grote daden en de wonderen en tekenen die God door Jezus heeft gedaan (vs 22)’. Petrus begint gelijk over de grote daden en wonderen en tekenen van Jezus. Beschrijven wat Jezus heeft gedaan is een weg naar aanbidding toe. Beschrijven wat hij doet en wat hij gaat doen ook. Aanbidden kan beginnen bij hardop uitspreken wat hij heeft gedaan / doet / gaat doen.

Community

Mensen bekeren zich, laten zich dopen Wat hen kenmerkt is dit:

‘Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen,
vormden met elkaar een gemeenschap,
braken het brood
en wijdden zich aan het gebed’.
(vers 42)

Kortom, zo ziet een community eruit.

 

Tekenen en wonderen

‘De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag (vs 43).’

Sleutel 3: Tekenen en wonderen, en waarschijnlijk ook genezingen komen voor. Die tekenen en wonderen hebben diepe, diepe impact. Ze roepen ontzag voor God op. Voor wat hij doet. Ook ontzag is een weg naar aanbidding.

 

Community-leven en aanbidding

44Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen
en hadden alles gemeenschappelijk.
45Ze verkochten al hun bezittingen
en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden.
46Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel,
braken het brood bij elkaar thuis
en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde.
 47Ze loofden God
en stonden in de gunst bij het hele volk.
De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.

Sleutel 4: het loven van God vanuit het leven in community. Het eren van God staat niet op zichzelf, is geen geïsoleerd event, geen individualistisch project, maar vanuit een community die elkaar dient. Daardoor staan ze in de gunst bij het hele volk. De aanbidding van God leidt ergens toe, heeft impact op de omgeving, omdat het geïntegreerd is in aanbidding als levensstijl, en gezamenlijk. Kun je voorstellen dat door het eren van God je impact op je omgeving hebt?

 

Voor een mooie verdieping op het thema van vandaag: luister het gesprek tussen deze vijf Crossroaders over klanktaal / tongentaal!