Crossroads 15 maart 2020 | Lijden en Leven | deel 1

KLIK HIER OM NAAR DE ONLINE SAMENKOMST TE GAAN
(Start om 11:00u)

::: Het programma van deze ochtend is hieronder te vinden :::

Introductie

De maand maart wordt anders dan anders voor ons bij Crossroads Rotterdam. Vanwege het coronavirus kunnen we niet op de gebruikelijke wijze samenkomen, maar komen we samen in kleinere settings. Om deze kleinere samenkomsten van inhoud te voorzien en met elkaar op verschillende plekken met elkaar verbonden te zijn hebben we ervoor gekozen om de inhoud van wat anders het praatje zou worden te verspreiden en er in de groepen mee aan de slag te gaan.

We hadden er al voor gekozen om het thema en de onderwerpen van het programma bij de kinderen te volgen. Voor deze zondag betekent het dat het tekstgedeelte waarin Jezus gevangen genomen wordt centraal staat.  Normaal gesproken zou die tekst pas over 26 dagen op Goede Vrijdag aan de orde komen, als onderdeel van een  integrale lezing  van het Lijdensevangelie.

Het thema hebben we Lijden en Leven genoemd. We staan stil bij het lijden van Jezus, maar ook na Pasen bij het leven dat zijn dood en opstanding heeft gebracht. We leven in een bijzondere tijd; we kunnen dat thematiseren, maar we kunnen ook deze tijd spiegelen aan de weg die Jezus is gegaan. We doen het laatste.

Hieronder vind je voor deze zondag voldoende inhoud om thuis als gezin, of als het kan met een kleine groep samen, te gebruiken. Ook de setlist die zondag op de planning stond is te beluisteren!

Elke week zal er nieuw materiaal beschikbaar komen.

Tot slot
Juist in deze periode van verplichte rust (geen sport, thuis werken, minder activiteiten) in deze 40-dagen tijd hopen we echt met elkaar Jezus te kunnen ontmoeten en zo (al is het meer op afstand) toe leven naar het mooie Paasfeest, een feest waarin we het goede nieuws voor onze stad mogen vieren!

 

Deel 1: Jezus wordt gevangen genomen (Lucas 22,39-53)

 

Filmpje!

Materiaal voor de kinderen

Klik hier om te downloaden

Tip: lees het verhaal samen met de kinderen op bladzijde 6 of 7. En als je een printer hebt: print dan een paar werkbladen uit die  verderop in het document zitten.

 

Aan de slag…

Bij Crossroads Rotterdam hebben we het altijd over ‘Jezus volgen’. In dit verhaal hoef je niet naar de discipelen te kijken voor een antwoord op de vraag hoe dat moet. Jezus heeft het flink met ze te stellen, terwijl hij ze harder nodig heeft dan ooit.

Lees met elkaar het volgende gedeelte: 39Hij vertrok en ging volgens zijn gewoonte naar de Olijfberg. De leerlingen volgden hem. 40Toen hij daar was aangekomen, zei hij tegen hen: ‘Bid dat jullie niet in beproeving komen.’ 41En hij liep bij hen weg, tot ongeveer een steenworp ver, en knielde daarna neer om te bidden. Hij bad: 42‘Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren.’ 43Uit de hemel verscheen hem een engel om hem kracht te geven. 44Hij werd overvallen door doodsangst, maar bleef bidden; zijn zweet viel in grote druppels als bloed op de grond. 45Toen hij na zijn gebed opstond en terugliep naar de leerlingen, zag hij dat ze van verdriet in slaap waren gevallen, 46en hij zei tegen hen: ‘Waarom slapen jullie? Sta op en bid dat jullie niet in beproeving komen.’

 1. gewoonte

 Jezus had een gewoonte: naar de Olijfberg gaan. Berg is een groot woord voor een heuvel die zo’n 50 meter hoger ligt dan Jeruzalem. Het is een pittige wandeling, omhoog. Kennelijk is onderdeel van die gewoonte van Jezus: bidden.

Jezus doet dit in volle bewustzijn van de dingen die gaan komen: zijn gevangenneming, vernedering, lijden en sterven. Ook dan houdt hij vast aan deze gewoonte.

Vraag: heb jij ook een gewoonte waar bidden onderdeel van is? Houd je daar ook aan vast als er moeilijke tijden zijn, als het crisis is? Hoe ga je dat de komende tijd doen, hoe ga jij (gestructureerd) bidden als de dingen anders worden?

 

 1. beproeving

Jezus zegt tegen zijn discipelen dat ze moeten bidden dat zij niet in beproeving moeten komen. Eerst als hij ook zelf ook gaat bidden en later als hij merkt dat zijn discipelen in slaap zijn gevallen (vs 41 en 46).

Het woord ‘beproeving’ valt dus. Lucas gebruikt hetzelfde Griekse woord om aan te duiden waar Jezus mee te maken had toen hij beproefd werd door de duivel in de wildernis (Lucas 4,13). Ook wordt het woord gebruikt in het Onze Vader: ‘en breng ons niet in beproeving’ (Lucas 11,4; ‘leid ons niet in verzoeking’ in de Herziene Staten Vertaling).

Paulus spreekt over een beproeving in zijn eigen lichaam waar anderen liefdevol mee omgegaan zijn: ‘En toch hebt u mijn beproeving, die in mijn lichaam plaatsvond, niet veracht of verafschuwd, maar ontving u mij als een engel van God, ja, als Christus Jezus.’ (Galaten 4,14 HSV). Hetzelfde woord gebruikt hij als hij waarschuwt voor de verleiding van rijkdom: ‘Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan.’ (1 Timoteüs 6,9).

Jacobus zegt dit over beproevingen: ‘Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Want u weet: wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid.(Jacobus 1,2-3). En verderop: ‘Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die hem liefheeft. Wie in verleiding komt, moet niet beweren: ‘Die verleiding komt van God.’ Want God stelt niemand aan verleiding bloot, zoals hij zelf ook niet door iets slechts in verleiding kan worden gebracht.’ (Jacobus 1,12-13).

Ook Petrus benoemt later de beproeving als het gaat over de vervolging waar christenen mee te maken krijgen: ‘Geliefde broeders en zusters, wees niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat; er overkomt u niets uitzonderlijks’. (1 Petrus 4,12).

Er staat niet wat die beproeving zou inhouden waarvoor de discipelen moeten bidden dat zij die niet krijgen. Maar uit het overzichtje van hoe dat voorkomt in het Nieuwe Testament kun je het volgende afleiden:

 • Het komt niet bij God vandaan
 • Als je er niet goed mee omgaat doet het schade aan je ziel
 • Als je beproeving tegenkomt dan is dat een kans om standvastiger te worden in je geloof
 • Het is niet iets uitzonderlijks
 • Als je iemand tegenkomt die beproefd wordt, ontvang hem/haar op in liefde

Vraag: welke ervaringen heb jij met beproevingen? Hoe ben je eruit gekomen? Ervaar je de coronaviruscrisis als een beproeving? Wat vraagt dat van ons? Voor wie kun jij, mag jij, moet jij er zijn in deze tijd?

 

 1. niet mijn wil

Jezus gaat met zijn vrienden de berg op, maar hij zondert zich af om te bidden (vs 41). Hij bidt de Vader dat de ‘de beker’ van de weg die hij zal gaan wegneemt (vs 42a). Maar hij laat het ook los en geeft het over: ‘Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren.’ (vs 42b).

Ook voor Jezus is het een strijd om een weg te gaan, die hij niet wil. Ook hij ervaart een strijd om wiens wil voorrang heeft. Jezus bidt om een andere weg, maar laat het over aan de Vader om zijn wil voor te laten gaan.

Vraag: De situatie van Jezus is natuurlijk van een andere orde, maar herken je de situatie en het gebed waarin je God vraagt om een andere weg te openen, maar waarin je ook weet dat God een andere weg met je wil gaan, een weg die moeilijk is en mogelijk zwaar lijden met zich mee brengt? Ben jij bereid om Jezus te volgen op zo’n weg?

Na dit gebed, het loskomen van zijn eigen wil en het overgeven aan de wil van de Vader verschijnt er een engel ‘om hem kracht te geven’ (vs 43). Jezus ontvangt kracht om zich over te geven aan iets dat niet zijn eigen wil is.

 

 1. angst en toch doorbidden 

Jezus wordt ‘overvallen door doodsangst’, maar gaat door met bidden (vs 44). De discipelen daarentegen zijn ‘van verdriet in slaap gevallen’ (vs 45). Met andere woorden: je kunt door wat er op je afkomt doorgaan met bidden, ook al ben je doodsbang. Maar je kunt ook als het ware verlamd raken, van slag en geïntimideerd, zodat je stopt met bidden.

Vraag: wanneer tegenslag en kwaad op je af komen en je bang wordt, wat gebeurt er dan met jou en bidden? Ga je door, doe je er een schepje bovenop, of stopt het? Wat kun je voor elkaar hierin betekenen?

 Lees met elkaar het volgende gedeelte: 47Terwijl hij nog sprak, kwam er opeens een horde mensen aan. Voorop liep de man die Judas heette, een van de twaalf; hij ging naar Jezus toe om hem te kussen. 48Maar Jezus zei tegen hem: ‘Judas, lever je de Mensenzoon uit met een kus?’ 49Toen degenen die bij hem stonden zagen wat er ging gebeuren, vroegen ze: ‘Heer, zullen we er met het zwaard op los slaan?’ 50En een van hen sloeg in op de dienaar van de hogepriester en sloeg hem zijn rechteroor af. 51Maar Jezus zei: ‘Houd daarmee op. Zo is het genoeg!’ Hij raakte het oor aan en genas de man. 52Tegen de hogepriesters en tempelwachters en de oudsten van het volk die op hem afgekomen waren, zei hij: ‘Als tegen een misdadiger bent u uitgetrokken met zwaarden en knuppels? 53Dagelijks was ik bij u in de tempel, en toen hebt u geen vinger naar me uitgestoken, maar dit is uw uur, het uur van de macht van de duisternis.’

 

 1. de macht van de duisternis

 Jezus wordt gevangen genomen. Judas die hem verraadt, loopt voorop. Met een kus maakt hij aan de soldaten duidelijk wie zij moeten arresteren (vs 47-48). Jezus’ vrienden willen geweld gebruiken, en stellen dat ook voor. Eén van hen wacht niet af wat Jezus ervan vindt, en verwondt iemand (vs 50). Is dit de beproeving waar Jezus het over had, waar ze voor moesten bidden om niet in terecht te komen, namelijk geweld gebruiken om Jezus te verdedigen?

Jezus stopt het geweld en geneest de gewonde man (vs 51). Geweld is niet de weg, en Jezus gaat zich ook niet verzetten. Hij kiest ervoor om het te laten gebeuren. Hij geeft zich over.

Tegen de hogepriesters die er ook bij zijn, net als mensen van de tempelcrew, zegt hij: dit is jullie uur, het uur van de macht van de duisternis. En hij gaat die duisternis tegemoet, met de kracht die hij van de engel, die uit de hemel is gezonden heeft gekregen (vs 43).

Vraag: Jezus wil niet dat zijn discipelen voor hem vechten. Hij geneest zelfs een gewonde soldaat. Hij kiest ervoor om zich over te geven. Hij benoemt zijn tegenstanders, hij zegt dat ze deel uitmaken van de duisternis. Als we het hebben over ‘Jezus volgen, in alles’, hoe ziet dat er uit? Wat is de duisternis, en wat is een goede houding ten aanzien van mensen die kiezen voor de duisternis?

 

Wat zegt God?

Als je deze geschiedenis van Jezus en alle reacties van elkaar tot je door laat dringen, wat is het dat God tegen je wil zeggen? Wat ga je er mee doen? Wat betekent het voor deze tijd van pandemie?

Neem de tijd om voor elkaar te bidden:

 • Neem de tijd om voor de samenleving en de wereld te bidden, bijvoorbeeld aan de hand van het gebed van 24-7Prayer (zie onder).
 • Bespreek met elkaar voor wie we er kunnen zijn, wat we kunnen doen om Goed Nieuws te zijn.