Stichting Crossroads Rotterdam als ANBI

Omdat Crossroads Rotterdam een ANBI organisatie is, mag u giften aan Crossroads aftrekken van de inkomstenbelasting. Op de website van de Belastingdienst kunt u Crossroads terugvinden in het ANBI-register. Hieronder vindt u de informatie die Crossroads moet plaatsen om in aanmerking te komen voor de ANBI-status.

Naam
Stichting Crossroads Rotterdam

RSIN nummer number (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer:
811022869

Contactinformatie
Info@crossroadsrotterdam.nl
Stichting Crossroads Rotterdam
Charlotte de Bourbonstraat 5
3116 EE Schiedam

Visie en doelen kunt u HIER vinden.

Ons bestuur Het leiderschapteam en de penningmeester van Crossroads vormen samen het bestuur. De voorganger maakt wel deel uit van het leiderschapsteam, maar niet van het bestuur. Het bestuur wordt niet betaald voor het werk dat ze doen voor Crossroads. Het huidige leiderschapsteam kunt u HIER vinden.

Onze staf Crossroads heeft een betaalde staf. De salarisschalen zijn afgeleid van de salarisschalen van de PKN. Een overzicht van de staf vindt u HIER.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2022, het financieel verslag van 2022 en begroting 2023 vindt u hier: Jaarverslag 2022