Ron Becker

Ron is voorganger van Crossroads Rotterdam. In die rol geeft hij  leiding aan de staf, en is hij het aanspreekpunt voor de Celebrations en Central. Verder is hij verantwoordelijk voor wat er gebeurt op het gebied van gebed, ministry en profetie.