Community zondag 19 september – Klaar voor de start!

Community zondag 19 september – Klaar voor de start!Afgelopen zondag trapten we het seizoen af met het thema ‘Klaar voor de start!’ en sprak Ron over wat het betekent om te worden als een kind als we het Koninkrijk van God binnen willen gaan. N.a.v. een pittig Bijbelgedeelte Matteüs 18:1-14.

Vraag 1: ‘Als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan’. (Matteüs 18,3).
– Wat bedoelt Jezus hiermee?
– Hoe zie jij dit in relatie tot je eigen geloofsgroei?
– Wat heeft een kind dat jij / de discipelen niet hebben?

Vraag 2: ‘Wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk van de hemel.’ (Matteüs 18,4)
– Wat bedoelt Jezus met ‘je vernederen’?
– Is worden als een kind dan zo vernederend?
– Ben jij bereid om jezelf te vernederen?

‘En als je hand of je voet je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af en werp hem weg: je kunt beter verminkt of kreupel het leven binnengaan dan in het bezit van twee handen of twee voeten in het eeuwigbrandend vuur geworpen worden. Brengt je oog je op de verkeerde weg, ruk het dan uit en werp het weg: je kunt beter met één oog het leven binnengaan dan in het bezit van twee ogen in het vuur van de Gehenna geworpen worden. (Matteüs 18,8-9)

Jezus roept op tot rigoureuze maatregelen aan jezelf als je afgeleid wordt van de weg om Hem te volgen. Wat houdt dat in, en zou jij daar zelf toe bereid zijn om datgene wat jou tegenhoudt om Jezus voluit te volgen uit je leven weg te halen?