Community zondag 17 oktober I Be-/Aanmoedigen voor de kerk

Om samen met de kinderen te doen:

Benodigdheden:

 • veel speelgoed/spullen om rommel te maken
 • Klein kaarsje/waxinelichtje aan een touwtje/plakbandje
 • kookwekker of timer

Voorbereiding:

Hang/plak het kleine kaarsje/waxinelichtje aan het plafond (voordat de kinderen/mensen in de kamer komen).

Met elkaar:

Vraag de kinderen en volwassenen rommel te maken op de grond (of creëer dit zelf vooraf). Zet de timer op 3 minuten. Geef de kinderen de opdracht om op zoek te gaan naar het waxinelichtje/kaarsje. Waarschijnlijk zullen ze het proberen te vinden tussen de rommel.

Als het kaarsje/lichtje gevonden is (als de timer afloopt en het nog niet gevonden is, mag je het verklappen) kun je het volgende uitleggen.

Het kaarsje staat symbool voor God. De rommel op de vloer is de rommel in de wereld. Soms zijn we hard op zoek naar God en denken we Hem te kunnen vinden in de rommel. Maar om God te vinden, mogen we naar boven kijken. Dat maakt ons blij en dat geeft hoop.

Voor de volwassenen:

De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water (Genesis 1,2 HSV)

 1. Woest en leeg, chaos en verwarring

Vraag: wat ervaar je in je leven en/of in de samenleving als ‘woest’ en ‘leeg’? (of chaotisch en verwarrend).

‘Woest’ en ‘leeg’ zijn begrippen in de Bijbel die gaan over: chaos, woest, leeg, verlaten, nietig, verwarring, vormloos. Enkele voorbeelden:

Dwaal niet af om achter iets aan te lopen dat niets oplevert en niet bevrijdt, omdat het niets is. (1 Samuel 12,21) (of in de HSV: ‘Wijk niet af door de nietige afgoden na te volgen, die niet van nut zijn en niet kunnen redden, want zij zijn nietigheden’.)

Ik heb niet in het verborgene gesproken, ergens in een duister oord, ik heb Jakobs nageslacht niet gevraagd: ‘Zoek mij in de chaos.’ (Jesaja 45,19a)

Hun overpeinzingen zijn volkomen zinloos en hun onverstandig hart is verduisterd. (Romeinen 1,21b) (een gevolg van wat er aan vooraf gaat: ‘want hoewel ze God kennen, hebben ze hem niet de eer en de dank gebracht die hem toekomen’ (Romeinen 1,21a) – het niet geven van dank en aanbidding aan God geeft ruimte voor zinloze gedachten en onverstand in het hart).

 • Er is veel om achterna te lopen, dat echter niets oplevert en niet bevrijdt, omdat het niets is;
 • Er zijn veel overpeinzingen die volkomen zinloos zijn en onverstandige harten die verduisterd zijn;
 • Dit gaat gepaard met afwezigheid van dankbaarheid aan God en erkenning en aanbidding van God;
 • Verdeeldheid is (soms) een zich terugtrekken van Gods Geest;
 • God vraagt je niet om in deze chaos hem te zoeken;
 • Maar wat dan wel?

Vraag: Herken je de ‘nutteloosheid’ en ‘zinloosheid’ van allerlei gedachten en meningen? Hoe ga je er zelf mee om? Wat zou Romeinen 1,21 kunnen betekenen hierin?

 1. De Geest van God

‘…en de Geest van God zweefde boven het water.’ (Genesis 1,2)

De Geest van God zweeft boven de chaos, de leegte, de vormloosheid. Het gaat vooraf aan wat er dan gebeurt: ‘En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht.’ (Genesis 1,3)

Vraag: De Geest van God zweeft boven de chaos. De chaos waarvan God zegt, zoek mij er niet in. Maar Gods Geest zweeft erboven en gaat dan scheppen. Wat als dit kenmerkend is voor wie God is en dat deze tijd van chaos en verwarring een voorfase is van (nieuwe) scheppingsdaden van God? Wat zegt dat over hem, wat zegt dat over de heilige Geest?

 1. Licht

 ‘En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht.’ (Genesis 1,3)

‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’(Johannes 8,12)

‘Jullie zijn het licht in de wereld.’ (Matteüs 5,14). 

Samenvattend:

 • Niet in de chaos, maar erboven
 • Aanbid en dank
 • Wordt vervuld