Getuigenis

Bidden om een wonder. En dan?

OK, ook ik probeer te begrijpen wat er afgelopen zondag nu eigenlijk gebeurde in de samenkomst. Voor degenen die er niet bij waren: eerder in de week, in de voorbereiding op het thema ‘Jezus volgen. In alles.’ gaf de heilige Geest een por: ‘Vraag wie er een wonder nodig heeft. En ga er vervolgens voor…