Dag 15: Zonder angst

…dat wij, ontkomen aan onze vijanden,hem zonder angst zouden dienen, toegewijd en oprecht,altijd levend in zijn nabijheid… (Lucas 1,67-80) Zacharias kan weer spreken en het eerste dat hij doet is God loven (vs 64). Hij wordt vervuld van de heilige Geest en spreekt een profetie uit (vs 67), dat veel weg heeft van een loflied. Het is een eerbetoon aan God, omdat hij is…

Dag 14: Wat zal er van dit kind worden?

‘Want de machtige hand van de Heer beschermde hem’ (Lucas 1,61-66) Betrokkenheid van de buurt zo na de bevalling is leuk, maar er zijn grenzen. De buren accepteren niet zomaar dat Elizabeth’s zoon geen Zacharias jr. gaat heten en gaan nu naar Zacharias toe en willen het nu bij hem proberen. Zacharias zit gelukkig op één lijn met zijn vrouw, en hij…

Dag 13: Wie bepaalt hoe het kind gaat heten?

Maar zijn moeder zei: ‘Nee, Johannes zal hij heten!’ (Lucas 1,57-60)  Het moment nadert dat de belofte van de engel aan Zacharias en Elizabeth in vervulling gaat. Al die tijd konden zij zich voorbereiden, want ze wisten dat het kind eraan kwam. En dus is er verwachting, en hopelijk, voorpret. Maar op het moment dat het kind geboren wordt en het kind…

Dag 12: Strijdlied

‘Ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan’ (Lucas 1,46-56) Maria barst in een lofzang uit. Ze kiest ervoor om God te eren en te danken. Ook al gaat die zwangerschap waar ze niet om heeft gevraagd haar nog problemen opleveren. Het resulteert in een prachtig loflied waarin de grote dingen die God voor haar heeft gedaan worden bezongen (vs 49).…

Dag 11: Reageren op de reactie van een kind

Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.’ (Lucas 1,39-45) Het moet een bijzondere gebeurtenis zijn geweest, toen de twee zwangere vrouwen elkaar ontmoetten. Twee zwangerschappen die eigenlijk niet kunnen in één ruimte bij elkaar. Twee zwangerschappen waarbij de heilige Geest de regie heeft. Maria gaat op reis en bezoekt Elizabeth, een ver familielid. Lucas beschrijft…

Dag 10: Laat het gebeuren!

‘Laat er met mij gebeuren wat u gezegd hebt’. (Lucas 1,34-38) Net als Zacharias stelt Maria de vraag naar hoe dan? Hoe kun je een kind krijgen als je nog nooit gemeenschap hebt gehad? Waar Zacharias zijn ‘hoe-vraag’ moest bekopen met zwijgen tot de geboorte van zijn zoon, krijgt Maria wél een uitleg: de heilige Geest en de kracht van de allerhoogste God…

Dag 9: Wat je over het kind moet weten

‘Hij zal een groot man worden’ (Lucas 1,32-33) De engel vertelde Maria al dat het kind Jezus moest gaan heten: ‘God redt’. Maar daar eindigt het niet, hij vertelt nog meer over hem: ‘Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd’ (vs 32). Zoon van de allerhoogste God! Probeer dat maar te bevatten als jonge vrouw die net te horen…

Dag 8: What’s in a name?

‘Je moet hem Jezus noemen’ (Lucas 1,30-31) Maria is geschrokken van wat de engel zegt, over dat God naar haar kijkt vanuit een overvloed aan goedheid en genade, en dat ze is uitgekozen. Om de schrik weg te nemen zegt Gabriël tegen haar: ‘Wees niet bang’. En dan er bovenop: ‘God heeft je zijn gunst geschonken (vs 30)’. Andere vertalingen zeggen: ‘je…

Dag 7: Schrikken van Gods goedheid

‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je’ (Lucas 1, 28) Engel Gabriël mag weer, deze keer naar Maria. Helemaal naar Nazareth, toch wel een beetje een uithoek, zelfs voor een engel. Vorige keer mocht hij nog in het nationale hart in Jeruzalem, in de tempel aan de slag. Nu Nazareth dus. Bij de aanstaande bruid van iemand uit een…

Dag 6: Wat God doet

De Heer heeft dit voor mij gedaan, opdat de mensen me niet langer verachten. (Lucas 1,24-25) Het kan niet, maar het gebeurt toch: Elisabeth, de vrouw van Zacharias, wordt zwanger. Maar om een of andere reden blijft ze vijf maanden binnen, ‘in afzondering’ (vs 24). Misschien moet je ooit zwanger zijn geweest om dat te begrijpen. Er wordt in ieder geval geen…