Stilte

In mei en juni staat ‘Aanbidding’ centraal in Crossroads. Dat doen we in een tijd waarin we niet meer met z’n allen kunnen samenkomen en we dus ook niet naar de band kunnen kijken om ons voor te gaan in aanbidding. Dat betekent misschien dat we iets zullen missen als het gaat om onze aanbidding van God, maar ook dat we nieuwe…

Geef ons heden ons dagelijks wc-papier…

Ontdek hoe mooi het ‘Onze Vader’ is om te bidden, juist in deze tijd! We worden massaal stilgezet. Dat een virus aan de andere kant van de wereld ons leven in korte tijd zó zou beïnvloeden had niemand verwacht. En dat het coronavirus voor veel mensen géén onschuldig griepvirus is, dringt steeds meer door. We worden gedwongen om anders te leven en…

De stad vernieuwen: hoe dan?

Afgelopen zondag 26 januari was het tijd om concreet aan de slag te gaan met het thema “Voor de vernieuwing van de stad”. In drie tracks kon je kiezen om vanuit je eigen persoonlijkheid, weg met God en context te kijken naar hoe vernieuwing van de stad er voor jou uit kan zien. 5Q De…

Voor de vernieuwing van de stad.

Deze maand staat bij Crossroads ‘de vernieuwing van onze stad’ centraal. Een verlangen dat we al sinds de start van Crossroads hebben en een aantal jaren geleden een plek kreeg in ons motto: Jezus volgen. Met elkaar. In alles. Voor de vernieuwing van de stad. Want ‘de stad vernieuwen’ is niet zomaar iets wat je alleen doet of op eigen kracht. We…

Dag 26: Ja, het is waar

Hij belichaamt het ja. In hem worden alle beloften van God ingelost. (2 Korintiërs 2,19-20) Jezus is het ‘ja’ van God aan mensen. Dat is het punt dat Paulus in zijn betoog probeert te maken. Als je wilt weten wat de beloften van God waard zijn, dan is het antwoord te vinden in het komen van Jezus. Dat punt maakt Paulus in…

Dag 25: Hoe Gods liefde zichtbaar wordt

‘En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven.’ (1 Johannes 4,9)  Vandaag één vers als poging tot samenvatting waar het nu allemaal om draait, deze Adventsperiode en het Kerstmis. Het is de beschrijving van de apostel Johannes, waarschijnlijk ‘de discipel van wie Jezus hield’ (o.a. Johannes 13,23; 21,7). Iemand die letterlijk…

Dag 24: Alles waard

‘…en boden het kind geschenken aan: goud en wierook en mirre’  (Matteüs 2,11b-12) De magiërs waren uitzinnig van vreugde geweest en aanbaden Jezus, het kind (vs 10-11a). Daarna komen ze met geschenken. Ze pakken uit met echt zeer kostbare spullen. Je mag hopen dat het idee van (dure) geschenken geven met Kerst daar vandaan komt… De magiërs geven goud, en het echoot Psalm 72,15 na: ‘Leve de koning!…

Dag 23: Je neerwerpen voor het kind

‘Ze wierpen zich neer om het kind eer te bewijzen’ (Matteüs 2,10-11a) De magiërs waren achter de ster aangegaan, want die wees hen de weg. De ster hield stil bij de plaats waar het kind was (vs 9). Hier moesten ze zijn, hier was het kind. ‘Ze werden vervuld van diepe vreugde’, zo vertaalt de NBV (vs 10). De HSV vertaalt het…

Dag 22: Waar is de pasgeboren koning?

‘Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem’ (Mattheüs 2,1-9) Het is nu de beurt aan koning Herodus om te schrikken. Er staat dat niet alleen hij, maar ‘heel Jeruzalem’ is geschrokken (vs 3) van het nieuws dat er een koning is geboren. Alleen, er wordt geen melding gemaakt van een engel die tegen hem zegt: ‘Wees niet bang’. Ook in…

Dag 21: Van herder naar evangelist

‘Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden’ (Lucas 2,13-20) De engel heeft gezegd wat hij moest zeggen, en plots verschijnt er een engelenkoor. Die engelen zullen er de hele tijd al geweest zijn, maar nu worden de herders in staat gesteld om ze te zien. Het Griekse woord dat wordt gebruikt voor deze groep heeft vaak de betekenis…