16 mei: inspiratie avond – Leven van genoeg….

Wat hebben ‘Doen als Jezus’ en Paul Schenderling gemeen? Zoals eerder al aangekondigd organiseren Crossroads en NSR op 16 mei een avond rond het thema “Leven van genoeg”. Binnen het jaarthema “Zoals Jezus” staan we momenteel stil bij het onderdeel “Doen als Jezus”, nadat eerder dit jaar “Worden als Jezus” en “Leven als Jezus” aan…

…ZOALS JEZUS

Op startzondag is het jaarthema geïntroduceerd en inmiddels zijn we begonnen verdieping. Een goed moment om het nog even toe te lichten! Afgelopen seizoen hebben we met elkaar gesproken, gebeden en nagedacht over hoe we als Crossroads verdergaan. Het bouwteam heeft daarin verschillende scenario’s besproken en gaf het advies om verder te gaan als kerk…

5e zondag, wat nu?

Bij Crossroads Rotterdam hebben we een bijzonder ritme; van de vier zondagen per maand komen we er twee met heel Crossroads samen. Twee zondagen per maand dat we onze verbondenheid met God en elkaar onderstrepen. En tussen die twee zondagen in ontstaat er ruimte:  Ruimte om op de andere zondagen in kleiner verband samen te…

Kerstavond 2022

Opwekking 851 Heer, wij dwaalden in het donker, zonder hoop, zonder licht, maar U kwam vanuit de hemel; vol van liefde was uw blik.​ Om de wet en de profeten te vervullen kwam Gods Zoon; uit een jonge maagd geboren, in een stal, ver van zijn troon. Refrein: Prijs de Vader, Zoon en Geest. Prijs…

Een leven lang verwachten

Tijdens advent kijken we naar twee mensen die kort na de geboorte van Jezus op het toneel verschijnen. In Lucas 2 vers 22-38 lezen we over Simeon en Anna en hun ontmoeting met het kindje Jezus. We duiken met elkaar in dit verhaal over vervulling van beloften en verwachting maar ook gebrokenheid en onvervuld verlangen.…

KERK ZIJN | ZIJN KERK!

Dit jaar bestaat Crossroads 20 jaar! We nemen dit jaar de tijd om met elkaar het gesprek aan te gaan over wat we waardevol vinden in het kerk zijn! De waarden onderstrepen onze visie en beschrijven wat we belangrijk vinden in het zijn van een gemeenschap van discipelen van Jezus. We willen samen Kerk zijn,…

Samenkomsten en DBS 2022: Het Evangelie naar Mattheüs

Bij Crossroads kiezen we meestal voor bepaalde thematieken waarmee we invulling geven aan de samenkomsten. In het komende half jaar doen we dat echter anders. In aansluiting bij de Discovery Bible Study (DBS) die we voor de community-zondagen faciliteren zullen we ‘gewoon’ een tekstgedeelte nemen. Daarbij kiezen we vooral voor het Evangelie naar Matteüs om…

STONES to pass on

Het verhaal van ons, Crossroads, is te vergelijken met een reis die we met elkaar maken. Toen we ons zo’n 10 jaar geleden voorbereidden op het vormen en uitzenden van missional communities lazen we o.a. uit het boek Jozua. Over het volk van God dat op het punt stond het beloofde land binnen te gaan.…

Het échte geluk

Het echte geluk is voor….  Negen keer noemt Jezus een groep mensen voor wie het echte geluk is, met een belofte erbij. En bij de laatste keer zegt hij: ‘Het echte geluk is voor jullie’. Het is onderdeel van de zogenoemde Bergrede (Matteüs 5), een beetje het ‘I Have A Dream’ van Jezus, over waar het naar toe gaat als je hem…