Bij de lunch gebeurt meer dan tijdens een preek

shutterstock_191671736Door CIP.nl

‘Preken kun je ook op internet luisteren’
“Als het even kan, lunchen we als gemeente iedere maand. In die setting gebeurt meer dan in een theologische preek.” Van mensen die zich aansluiten bij Crossroads Rotterdam wordt meer verwacht dan het warm houden van kerkstoelen. “We stimuleren dat mensen een gezamenlijke missie ontwikkelen en rondom die missie samenkomen. Bijvoorbeeld op zondag. De zondagse samenkomst is niet het belangrijkste. Preken kun je ook van internet halen. Het wordt tijd dat mensen hun geestelijke voeding ook in praktijk gaan brengen.” Ron Becker, voorganger van de gemeente Crossroads Rotterdam, vertelde onlangs tijdens een studiedag in Zeist hoe zijn gemeente discipelschap vormgeeft.

“Discipelschap betekent voor mij de geestelijke voeding in de praktijk brengen die we jarenlang tot ons hebben genomen en dus niet nog meer preken luisteren of boeken lezen. Het gaat erom dat mensen stappen durven zetten, keuzes maken en elkaars avonturen delen.” Dit proces kwam in de gemeente van Ron pas vanaf 2011 tot stand. Daarvoor kampte Crossroads met een missionair probleem. “Wij waren de zoveelste kerk in Rotterdam,” legt de getrouwde vader van drie kinderen uit. Hierover vertelde hij eerder uitgebreid op CIP.nl. “We zagen dat christenen uit andere kerken onze diensten kwamen bezoeken. We waren onze missionaire focus aan het verliezen.” Met het leidersteam ging Ron in gebed. “We besloten om niet in te zetten op verdere professionalisering van de diensten die als aantrekkelijk werden ervaren, maar juist op hoe we in communities beter de stad binnen konden dringen. Als je alleen maar mensen uit andere kerken trekt, dan doe je iets niet goed.”

Missional Communities
Vervolgens is later het idee van missional communities (groepen met een missionaire missie) ontstaan. Een voorbeeld van een dergelijke community zijn de Urban Potentials (UP). Zij richten zich specifiek op Rotterdamse jongeren die aan de rand van de samenleving staan. Zo probeert UP handen en voeten te geven aan hun missie als volgelingen van Jezus. Zij richten zich in het bijzonder op tienermoeders en jonge ex-gedetineerden. Een andere community noemt zich ‘De Keukentafel’. Deze christenen willen een veilige plek bieden voor mensen met vragen op het gebied van geloof en kerk. De Keukentafel was opgebouwd rond het concept van de Alpha-cursus, met als kernwaarden eten, ontmoeten, praten, lachen, leren en luisteren.

Toch was het voor De Keukentafel moeilijk om haar doelstellingen te realiseren. Daarom is deze groep sinds april 2013 gestopt. Ron: “De community had haar missie niet scherp genoeg geformuleerd. De groep zelf kon zich niet verder ontwikkelen. Desondanks zijn ze zo’n vier a vijf maanden doorgegaan met hun missie. Velen zagen het als een goede leerervaring. Heb dan ook het lef om te experimenteren. Maar het is wel van belang om helder te hebben wat een dergelijke investering van je vraagt. Deze groep was bijna een zelfstandig kerkje geworden.”

Leven als familie
“De gedachte dat mensen er pas echt bij horen wanneer ze in de kerk hun neus laten zien, hebben we willen doorbreken. Zo wordt van de communities dan ook niet verwacht dat ze op zondag per se naar de dienst komen. Het is prima als zij hun vrije zondag gebruiken om in hun omgeving Jezus’ boodschap in praktijk te brengen. Daarom willen we als kerk veel tijd steken in samen eten. Als het even kan, lunchen we als gemeente iedere maand. Dat is de setting waarin meer gebeurt dan in een theologische preek. Dat is volgens mij ook wat kerk-zijn inhoudt. De kerk is georganiseerd rondom een missie. Dat doe je met elkaar. Zo vormen wij een familie van verschillende communities.”

Ron vertelt dat het zo’n vijf jaar geleden nog heel ingewikkeld was om “in agenda’s van mensen te komen”. “Dit gold zowel voor gezinnen als voor singles. We vonden het erg lastig om mensen enthousiast te maken voor een missie in Gods koninkrijk. Inmiddels zien we mensen stappen zetten. Het is geweldig om te zien wanneer mensen een bestemming vinden die te maken heeft met Gods grote missie. Daarbij is het van belang om klein te beginnen. Jezus koos in eerste instantie ook twaalf mensen uit. De verleiding is groot om als kerk in een bestuurs- en organisatiemodel terecht te komen. Maar dat proberen we te voorkomen.” Ron benadrukt dat niet alleen de voorganger, maar alle mensen die onderdeel zijn van Gods gemeente Zijn stem en plan kunnen verstaan. “Dat hoeft niet ter controle langs de voorganger, alsof die de enige zou zijn die dat kan filteren. Maar het vraagt wel om openheid en aanspreekbaarheid en de bereidheid om er verantwoordelijkheid voor te nemen.”

Lees ook “We hielden de hipste diensten maar droegen weinig vrucht”