Posts door RonBecker

Een leven lang verwachten

Tijdens advent kijken we naar twee mensen die kort na de geboorte van Jezus op het toneel verschijnen. In Lucas 2 vers 22-38 lezen we over Simeon en Anna en hun ontmoeting met het kindje Jezus. We duiken met elkaar in dit verhaal over vervulling van beloften en verwachting maar ook gebrokenheid en onvervuld verlangen.…

Samenkomsten en DBS 2022: Het Evangelie naar Mattheüs

Bij Crossroads kiezen we meestal voor bepaalde thematieken waarmee we invulling geven aan de samenkomsten. In het komende half jaar doen we dat echter anders. In aansluiting bij de Discovery Bible Study (DBS) die we voor de community-zondagen faciliteren zullen we ‘gewoon’ een tekstgedeelte nemen. Daarbij kiezen we vooral voor het Evangelie naar Matteüs om…

Het échte geluk

Het echte geluk is voor….  Negen keer noemt Jezus een groep mensen voor wie het echte geluk is, met een belofte erbij. En bij de laatste keer zegt hij: ‘Het echte geluk is voor jullie’. Het is onderdeel van de zogenoemde Bergrede (Matteüs 5), een beetje het ‘I Have A Dream’ van Jezus, over waar het naar toe gaat als je hem…

Dag 26: Ja, het is waar

Hij belichaamt het ja. In hem worden alle beloften van God ingelost. (2 Korintiërs 2,19-20) Jezus is het ‘ja’ van God aan mensen. Dat is het punt dat Paulus in zijn betoog probeert te maken. Als je wilt weten wat de beloften van God waard zijn, dan is het antwoord te vinden in het komen van Jezus. Dat punt maakt Paulus in…

Dag 25: Hoe Gods liefde zichtbaar wordt

‘En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven.’ (1 Johannes 4,9)  Vandaag één vers als poging tot samenvatting waar het nu allemaal om draait, deze Adventsperiode en het Kerstmis. Het is de beschrijving van de apostel Johannes, waarschijnlijk ‘de discipel van wie Jezus hield’ (o.a. Johannes 13,23; 21,7). Iemand die letterlijk…

Dag 24: Alles waard

‘…en boden het kind geschenken aan: goud en wierook en mirre’  (Matteüs 2,11b-12) De magiërs waren uitzinnig van vreugde geweest en aanbaden Jezus, het kind (vs 10-11a). Daarna komen ze met geschenken. Ze pakken uit met echt zeer kostbare spullen. Je mag hopen dat het idee van (dure) geschenken geven met Kerst daar vandaan komt… De magiërs geven goud, en het echoot Psalm 72,15 na: ‘Leve de koning!…

Dag 23: Je neerwerpen voor het kind

‘Ze wierpen zich neer om het kind eer te bewijzen’ (Matteüs 2,10-11a) De magiërs waren achter de ster aangegaan, want die wees hen de weg. De ster hield stil bij de plaats waar het kind was (vs 9). Hier moesten ze zijn, hier was het kind. ‘Ze werden vervuld van diepe vreugde’, zo vertaalt de NBV (vs 10). De HSV vertaalt het…

Dag 22: Waar is de pasgeboren koning?

‘Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem’ (Mattheüs 2,1-9) Het is nu de beurt aan koning Herodus om te schrikken. Er staat dat niet alleen hij, maar ‘heel Jeruzalem’ is geschrokken (vs 3) van het nieuws dat er een koning is geboren. Alleen, er wordt geen melding gemaakt van een engel die tegen hem zegt: ‘Wees niet bang’. Ook in…

Dag 21: Van herder naar evangelist

‘Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden’ (Lucas 2,13-20) De engel heeft gezegd wat hij moest zeggen, en plots verschijnt er een engelenkoor. Die engelen zullen er de hele tijd al geweest zijn, maar nu worden de herders in staat gesteld om ze te zien. Het Griekse woord dat wordt gebruikt voor deze groep heeft vaak de betekenis…

Dag 20: Redder

Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren (Lucas 2,8-12) Het is het engelengilde weer gelukt: mensen aan het schrikken maken. Deze keer een groep herders. Voor het eerst verschijnt een engel aan meerdere mensen tegelijk en dat maakt het anders. Bij Zacharias, Maria en Jozef kon je nog de optie open houden dat iemand het zich ingebeeld heeft, maar op het…