A Colourful Crossroads

Het onderwerp leeft; vreemdelingen, asielzoekers, illegalen, bootvluchtelingen, meneer Teeven heeft er een zware kluif aan.
In alle media gaat het erover en op elk niveau. Zowel in de politiek op elk niveau, van Europees via landelijk naar gemeentelijk. Maar ook op diverse fora over dit onderwerp tref ik discussies aan op hoog maar ook op laag niveau, beneden alle peil. Termen als deporteren, grenzen dicht, hek eromheen enz, daar zijn sommigen niet vies van. Ik wel. Ik wordt boos van dat soort termen. Ben ik te idealistisch als ik denk dat we met een sociaal en humaan beleid vanuit de politiek en vanuit de samenleving verder komen?

CAM00145Ik ga geen betoog houden maar wil je wel  graag een kijkje geven binnen in mij. De grote vragen en complexe vraagstukken rondom migratie en integratie houden me bezig. Ze frustreren me, verlammen me soms, maar veelal drijft het me juist tot actie. Ik ben er nu ruim een jaar mee bezig, in de materie te duiken. Materie zoals mensenhandel en smokkel. Wat drijft mensen om huis en haard te verlaten of grote risico’s te nemen om op een overvol bootje te stappen? Wat is het beleid van Nederland, wat zijn de rechten en de plichten van de overheid ten aanzien van deze non-EU-immigranten? Wat is het asielbeleid en de hiaten daarin? Ook op gemeentelijk vlak gebeurt er van alles in Rotterdam. Gemeente, maatschappelijke dienstverleners, GGD, kerken, een bezoekgroep detentiecentrum, NGO’s, er zijn best heel wat organisaties die zich ‘druk’ maken ofwel hard maken voor de rechten van vreemdelingen. Gelukkig gebeurt er best een hoop en Rotterdam pakt de problematieken rondom deze doelgroep op zijn eigen wijze aan. En nog redelijk aardig moet ik toegeven. Op verschillende niveaus vind er overleg plaats en waar mogelijk ook samengewerkt. Maar het kan altijd meer en beter, vooral als het gaat om voorzien in basisbehoeftes als ‘Bed, Bad & Brood’.

Terug naar die zogenaamde vreemdelingen, die in wezen ontwortelde mensen zijn. Ver van huis en van hun niet altijd vertrouwde maar wel bekende omgeving en cultuur. Terecht gekomen in een vreemdland. Deze mensen zijn nu hier, voorlopig of voorgoed, elk met hun verhaal. Met hun mogelijkheden en misschien onhebbelijkheden, met dromen en gewoon basisbehoeftes. Net als jij en ik. Ik ben op zoek naar mijn bijdrage in dit alles. Wat kan ik nou betekenen voor hen als betrokken Rotterdamse burger in Christus?

Wat zegt de bijbel eigenlijk over vreemdelingen? Best een boel heb ik ontdekt met de Bible app. Handig zo’n zoekfunctie, echt een aanrader! Goed, dus deze mensen zijn  ontworteld en ook arm en zelfs vaak ook wees (fatherless) of weduwe.  Jakobus zegt erover dat het voor God reine, zuivere godsdienst is om weduwen en de wezen bij te staan in hun noden. O en die noden, ja die zijn ruimschoots aanwezig, don’t worry. In het Oude Testament werden de Joden opgedragen om gastvrij te zijn naar vreemdelingen. Paulus drukt ze dat nog eens op het hart, want je weet nooit of je een engel in huis hebt zitten! Wow cool, imagine that! Het zou ook wel eens kunnen zijn dat wanneer wij ons als community uitstrekken naar deze mensen,  dat ze Jezus als vriend en God als koning en vader mogen leren kennen. Van dat soort mooie gedachten ben ik dan weer helemaal niet vies!

CAM00402Ik weet niet waar het op uit gaat komen, mijn aandeel hierin, only God knows! Wel ben ik al een aardig netwerk in Rotterdam aan het verzamelen waardoor ideeën ontstaan en dromen groeien. En ik weet ook dat Gods hart naar deze mensen uitgaat. Mijn wens is dat er meer mensen vanuit Crossroads aansluiten in deze betrekkelijk-dichtbij-maar-toch-ver-van-je-bed-materie. Ik breng het alvast iets dichterbij. 2 weken geleden was mijn buddy, een vrouw uit West Afrika, bij de kledingruilavond die we met Womanhood bij iemand thuis hadden. Geweldig vond ze het en ik ook! Eten, kleding en vrouwen, die ingrediënten leiden internationaal tot een gegarandeerd succes. Met een grote tas vol met kleren mocht ik haar droppen op haar opvanglocatie. Van de week had ik nog een superleuk gesprek met Therese over het bijstaan van nieuwe Rotterdammers en wegwijs maken in onze maatschappij.
Wees welkom om mee te denken, te doen en te vragen naar Gods leiding in dit alles.

Rotterdam is colourful, so is God! Are we ready for a colourful Crossroads?

Enthousiast of vragen? Meer info op mijn blog of email mij.