5e zondag, wat nu?

Bij Crossroads Rotterdam hebben we een bijzonder ritme; van de vier zondagen per maand komen we er twee met heel Crossroads samen. Twee zondagen per maand dat we onze verbondenheid met God en elkaar onderstrepen. En tussen die twee zondagen in ontstaat er ruimte: 

Ruimte om op de andere zondagen in kleiner verband samen te komen in de huizen, met een community of andere Crossroaders. Ruimte om niet elke week met de voorbereiding van een samenkomst bezig te zijn, zodat door de week meer tijd is voor onderlinge ontmoeting en voor missie. Ruimte om samen een stukje van de stad te vernieuwen. Zo hopen we met elkaar te bouwen aan een beweging van discipelschap, oftewel, volgers van Jezus zijn en volgers maken. 

Zo af en toe komt er in ons ritme een 5e zondag voorbij.. een extra zondag om iets mee te doen. Soms kiezen we ervoor om dan een alternatieve samenkomst te houden. Bij lekker weer een picknick… Ook kan het zijn dat we even helemaal niets organiseren. Om de ruimte die er is verder te onderstrepen. En dat is morgen, deze 5e zondag van januari, ook het geval.

Hierbij wat handreikingen om met deze ruimte om te gaan:

  • Zoek elkaar op: Een extra zondag om een andere Crossroader op te zoeken! We kennen bij Crossroads een simpele methode om Gods woord te laten spreken: Discovery Bible Study. De methode en bijbeltekst (als onderdeel van het thema van afgelopen samenkomst “Iedereen is welkom, iedereen doet mee”) staat op de website.
  • Reflecteer op de afgelopen periode: Misschien heb je wel een zondag gemist, was je bij BIG Future of wil je een praatje gewoon nog eens terugluisteren.. Alle praatjes van die serie zijn te vinden in de Scipio app (heb je deze niet: stuur even een mailtje naar Jurjan). We behandelen elke zondag een van de 10 waarden van Crossroads. We zijn inmiddels halverwege, dus een mooie tijd om even terug te blikken.
  • Neem tijd met je gezin (en vraag hier iemand bij): “The clearest exposition on disciple making is the one given by Moses to parents when the nation of Israel was established in the Sinai dessert, as the people came out of Egypt.” . Lees deze korte blog en laat je inspireren. Hoe kun Gods beloften in en om je huis zichtbaar een plek geven? En betrek iemand anders eens bij hoe jij dit in je gezin vormgeeft!
  • Kijk met Gods ogen naar je buurt. Een extra zondag geeft ook weer de mogelijkheid om je buurt te verkennen. Er zijn er 14.000 in Nederland. En jij woont in 1 van deze buurten. Hoe denk je dat God naar je buurt kijkt? Wat voelt God?Wat als we weer eens met Gods ogen naar onze buurt zouden kijken? Wat als we ons zouden realiseren dat Gods hart uitgaat naar onze buren en dat we niet voor niks wonen waar we wonen? … 14000buurten.nl 
  • Aanwezig zijn in de stad: We komen vaak of op de Beukelsdijk of in huizen bij elkaar. Heb je een creatief of goed idee om deze zondag juist midden in de stad aanwezig te zijn? Zet het in de Scipio app en nodig anderen uit. Het is mooi als we juist ook in het centrum van de stad aanwezig kunnen zijn en mogen voelen en zien hoe de vernieuwing van de stad daar realiteit mag worden! 

Een mooie 5e zondag gewenst!