3D-groep Family

3D-groep Family

3D-groepleiders : Gerard & Eline van Houwelingen

Missionaire focus
Gezinnen

Onze droom is dat er op verschillende plekken in Rotterdam gezinnen als ‘extended families’ gaan functioneren. ‘Extended families’ van gezinnen waarin buren, andere (gebroken) gezinnen, kinderen en mensen die deel willen zijn van een gezellige familie welkom zijn.

Komend seizoen willen we…
– Kansen en mogelijkheden van het gezinsleven benutten en ontdekken hoe we dat in kunnen zetten in het koninkrijk van God.
– Samen op zoek gaan naar gezinnen en personen uit ons netwerk die openstaan voor contact en wellicht op zoek zijn naar God.
– Bouwen aan relaties met ouders en kinderen van school, buren en andere mensen die op ons pad komen
– Het eigen gezin een plek laten zijn waar het leven wordt gedeeld, waar feestjes worden gevierd en waar er met elkaar meegeleefd wordt wanneer het moeilijk is.

Voor wie
Iedereen die vanuit zijn/haar gezinssituatie bij wil dragen aan en deel wil zijn van het koninkrijk van God.

Wat we van je verwachten
– Je bent bereid om te investeren in mensen in jouw (gezins)netwerk
– Je wilt je leven open stellen en delen met mensen in de 3D-groep en mensen in jouw netwerk en/of buurt
– Je bent actief betrokken bij de bijeenkomsten 2x per maand
– Je wilt meedenken en meedoen met een maandelijkse OUT-activiteit

Waar en wanneer
Waar:   in Het Lyceum Rotterdam of bij de Fam. Van Houwelingen (Rotterdam)
Wanneer:  iedere 2e en 4e zondag van de maand
Iedere laatste vrijdag van de maand willen we een gezamenlijke OUT-activiteit doen.

Aantal deelnemers
8 personen

Aanmelden en meer info
E-mail: Gerard

Lees het blog van Family om een impressie te krijgen.