Nabrander 2 (dag 30): Ontdekken wat God van je wil (Romeinen 12,1-2)

Nabrander 2 (dag 30): Ontdekken wat God van je wil (Romeinen 12,1-2)

‘U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.’ (Romeinen 12,2)

Je kunt ontdekken wat God van je wil, zowel in wat uniek voor jou is, als in algemene zin, de dingen waarvan je kunt weten dat het goed is en waar God zich over verheugt als mensen dat doen. Daar gaat iets aan vooraf: een fundamentele keuze om je gezindheid, je mindset, je afstemming te vernieuwen.

De vernieuwing van ‘je gezindheid’ staat tegenover ‘aanpassen aan deze wereld’; het lijkt allemaal zwart-wit, en misschien is dat ook wel zo. Het ‘aanpassen aan deze wereld’ kan heel bewust zijn, maar kan ook ongemerkt gebeuren. Het komt er uiteindelijk op neer dat je gedachtegangen, gewoontes, taal en hartgesteldheden die gangbaar zijn je eigen maakt en erin mee gaat. Het tegenovergestelde is je eigen gezindheid vernieuwen.

Het betekent dat je uitgedaagd wordt om situaties anders te bekijken. Niet alles bekijken en beleven vanuit wat sociaal gangbaar en maatschappelijk gewenst is, maar vanuit een vernieuwd gemoed. Onder deze vernieuwde gezindheid gaat een keuze aan vooraf; jezelf als een geschenk aan God geven: ‘om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen’ (vs 1).

Dat zijn grote woorden: jezelf als een offer geven aan God, overgave. Paulus, de schrijver, maakte het echter wel waar met zijn leven en de prijs die hij moest betalen om Jezus te volgen. Als je wilt weten wat God van je wil, dan begint het bij de plek waarbij jij je geeft en toewijdt aan God.

Die toewijding helpt je ook om waar ‘de wereld’ zich druk overmaakt – en jijzelf ook – te negeren vanuit een vernieuwde gezindheid. Gods wil is niet hetzelfde als de momentopname van onze samenleving, hoezeer we soms ook menen God hand erin te zien.

Je gezindheid vernieuwen betekent dat je voortdurend vraagt aan God: ‘wat ziet u?’ en het antwoord ook bij hem zoekt en dat gevolgen voor je leven laat hebben. Het vraagt ook herkenning en ontmaskering van denkpatronen ‘van deze wereld’. Het is nauw met elkaar verbonden: toewijding en vernieuwing van gezindheid. Maar het maakt de weg vrij voor het ontdekken van Gods wil.

Wijd jezelf (opnieuw) toe aan God. Vraag waarin jij je hebt aangepast aan ‘deze wereld’ en waarin je gezindheid vernieuwd moet worden. Bid dat God je laat zien wat hij wil.