Dag 17: Bidden om wijsheid voor een ander (Kolossenzen 1,3-14)

Dag 17: Bidden om wijsheid voor een ander (Kolossenzen 1,3-14)

Daarom bidden wij onophoudelijk voor u, vanaf de dag dat we dat gehoord hebben. We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn Geest u schenkt. (Kolossenzen 1,9)

Iemand die laat weten dat hij voor je bidt, dat je de wijsheid en inzicht ontvangt om Gods wil te kennen en erop afgestemd te zijn. Paulus laat de Kolossenzen weten dat hij dat hij doet, vanuit de gevangenis. Je zou zeggen dat iemand die in de gevangenis zit genoeg aan zichzelf en z’n eigen issues zou hebben, maar hij neemt de moeite om heel gericht voor anderen te bidden, dat ze de wijsheid ontvangen die ze nodig hebben.

Kennelijk is het verlangen dat anderen vrucht dragen en volhouden (vs 10-11) sterker dan stilstaan bij zijn eigen situatie. Bidden dat een ander de wijsheid ontvangt om Gods wil te kennen maak dat ook los, dat je eigen situatie als het ware lichter wordt en minder belangrijk.

Neem in deze periode de moeite om God te vragen dat anderen de wijsheid en inzicht ontvangen om Gods wil volledig te kennen. Laat deze personen ook weten dat je dat gebeden hebt voor hen. Misschien is het goed om al die dingen die in vs 9-11 staan voor iemand te bidden. Probeer het eens!