FAQ

Het initiatief om in januari zeven dagen lang nonstop met elkaar te bidden, heeft bij veel CrossRoaders nog wat vragen opgeroepen. We kunnen niet volledig zijn in onderstaande lijst, maar misschien zit jouw prangende vraag ertussen, mét een bevredigend antwoord?

Waarom bidden?
We bidden omdat God luistert (2 Kronieken 7:14). We bidden omdat gesprek het hart van een relatie is (Johannes 15:4). We bidden omdat de wereld gebroken is en onze woorden de wereld kunnen veranderen (Matteüs 6:10). We bidden omdat Jezus zei: Bid zonder op te geven (Lukas 18:1-8).

Waarom continue achter elkaar bidden in blokken van een uur?
Vrijmoedig, brutaal en aanhoudend gebed is effectief. Het verandert eerst ons. En dan verandert het de wereld.
Jezus vertelde verhalen om ons aan te moedigen om vol te houden in gebed, dag en nacht (Lucas 18,1-8). Paulus schreef: ‘bid onophoudelijk’ (1 Thessalonicenzen 5,17). De eerste kerk wijdde zich vurig en eensgezind aan het gebed (Handelingen 1,14)
Meer dan 2000 jaar geleden: de kerk werd geboren in een 24-7 gebedsruimte in Jeruzalem (Handelingen 2).
Meer dan 1000 jaar geleden: Keltische monniken baden 24-7 en hervormden Europa.
Meer dan 300 jaar geleden: de Moraviërs baden 100 jaar lang 24-7 en brachten het evangelie naar vele landen en volken, ze verkochten zichzelf zelfs als slaven om andere slaven met het evangelie te bereiken.
Meer dan 100 jaar geleden: een multiraciale 24-7 gebedsruimte aan Azusa-street, Los Angeles, wakkerde de wereldwijde vernieuwing van de Pinkster- en charismatische beweging aan.

Maar waarom nu?
We hebben als kleine kerk in Rotterdam een groot verlangen voor de stad, om Gods Koninkrijk te zien doorbrengen. En we geloven dat we de visie die we hebben – Jezus volgen. Met elkaar. In alles. Voor de vernieuwing van de stad. – ontvangen hebben van God als basis om vanuit te geloven en ons in te zetten. We willen gewoon een geestelijk statement maken dat we hiervoor beschikbaar zijn.

Waarom in een gebedsruimte? Kan dat niet gewoon thuis?
Een gebedsruimte helpt om een besef te hebben dat we dit met elkaar doen en met elkaar verantwoordelijk zijn. Het creëert de stok achter de deur die sommigen van ons nodig hebben om het stokje over te nemen van de persoon die voor hem of haar bidt. Een ruimte met allerlei creatieve invalshoeken helpt om op nieuwe manieren te bidden. En door de interactiviteit van de ruimte kun je voortborduren en reageren op elkaars gebeden.

Hebben Frans en Marsja er geen last van?
Frans en Marsja hebben deze ruimte aangeboden en toen hebben we die vraag gesteld. Hun antwoord is: nee. Als iedereen beneden de schoenen uitdoet dan blijft het geluid beperkt. Enig moment waarop het een beetje spannend is, is om 19.00 uur als de kinderen in slaap moeten vallen. Maar als ze slapen (en dat doen ze snel), dan horen ze echt niets meer. Daarnaast hebben we de namen op de 24-7 prayersite staan. We instrueren je nog duidelijk over hoe de ‘wisseling van de wacht’ plaatsvindt. Héél geruisloos in elk geval.
Verder hopen ze dat sommigen van ons in de geest van Hebreeën 13,2 aanwezig zullen zijn.

Moet dat uurtje alleen, of kunnen we ook samen komen?
Sommigen hebben aangegeven dat ze alleen willen bidden door ‘alleen’ achter hun naam te zetten. Als je dat wilt, maar niet hebt aangegeven, kun je dat alsnog invullen. Het systeem is zo gemaakt dat er meerdere namen ingevuld kunnen worden. Je kunt je naam er dus bij zetten als jouw voorkeursuur al bezet is, maar check voor de zekerheid met de persoon die al heeft ingevuld of dat OK is.

Hoe voorkom ik dat bidden erg vermoeiend of eentonig wordt?
De ruimte is zo ingericht dat je op verschillende manieren kunt bidden. We gebruiken als leidraad het Onze Vader, met uitleg van stappen die je kunt nemen. Die is zo gevarieerd dat je je over eentonigheid geen zorgen hoeft te maken. Tja, en als je in slaap valt, wat mogelijk is want er zijn kussens en zo, dan is dat helemaal niet erg.

Er zijn meerdere blokken van ‘Gebed om genezing’.Is het open voor jan en alleman? Mag ik ook een zieke buurvrouw meenemen bijvoorbeeld?
Jazeker, neem díe mensen mee die gebedsgenezing nodig hebben. Wel handig als daar altijd een CrossRoader bij is als begeleider.