16 mei: inspiratie avond – Leven van genoeg….

Wat hebben ‘Doen als Jezus’ en Paul Schenderling gemeen?

Zoals eerder al aangekondigd organiseren Crossroads en NSR op 16 mei een avond rond het thema “Leven van genoeg”.

Binnen het jaarthema “Zoals Jezus” staan we momenteel stil bij het onderdeel “Doen als Jezus”, nadat eerder dit jaar “Worden als Jezus” en “Leven als Jezus” aan bod kwamen. In dit blok onderzoeken we hoe het volgen van Jezus er in de praktijk anno 2024 uit kan zien.
Hoe verhouden we ons tot de maatschappij en de ontwikkelingen die daar plaatsvinden? Hoe kunnen we de mensen om ons heen die Jezus nog niet kennen het goede nieuws brengen? Welke keuzes maken we in onze levens die bijdragen aan een cultuur van discipelschap?

Voor christen en econoom Paul Schenderling staat het thema “Leven van genoeg” centraal in zijn werk en eigen leven. Het raakt aan veel onderwerpen die velen van ons bezighouden. Hoe kan ik leven in verbondenheid met de mensen om me heen? Hoe zorgen we voor een rechtvaardige samenleving binnen de draagkracht van de aarde? Waarop stellen we ons vertrouwen in een maatschappij die economische groei en zelfredzaamheid als hoogste waarden kent? En bovenal: Hoe stellen we Jezus daarin centraal?

Het idee voor deze avond ontstond vanuit het diepe verlangen om daarin met elkaar het echte gesprek te voeren voorbij eendimensionale discussies over vliegschaamte en vleesconsumptie. En tegelijkertijd hierbij uit te strekken naar de mensen om ons heen voor wie een zondags kerkbezoek minder voor de hand ligt.

Daarom willen we je van harte uitnodigen om de 16e mei te komen en je buren, vrienden, collega’s of familie mee te nemen. Ons geloof en het verlangen om Jezus te volgen zijn de basis voor de avond en we willen er voor zorgen dat ook mensen die Hem nog niet kennen zich welkom voelen. Zodat ze hopelijk nieuwsgierig worden om meer te horen over jouw geloof!

In de bijgaande flyer vind je de praktische informatie. Mocht je verdere vragen of ideeën hebben, neem contact op met Adriaan, Erik, Richard of Johan