Wie wij zijn
Bij Crossroads staat het volgen van Jezus centraal! We geloven dat we dit het beste met elkaar kunnen doen. We helpen elkaar hierin en willen leren om Jezus in alles in ons leven te betrekken.

Ons ritme
De eerste en derde zondag is het bij Crossroads community-zondag. Hier ontmoeten we elkaar in communities en huiskamers. Op de tweede en vierde zondag van de maand is er een samenkomst waar we met alle Crossroaders samenkomen. Zie de agenda voor meer informatie.

Jezus volgen. Met elkaar. In alles.

Voor de vernieuwing van de stad.

Blog

Kerstavond 2022

Opwekking 851 Heer, wij dwaalden in het donker, zonder hoop, zonder licht, maar U kwam vanuit de hemel; vol van liefde was uw blik.​ Om de wet en de profeten te vervullen kwam Gods Zoon; uit een jonge maagd geboren, in een stal, ver van zijn troon. Refrein: Prijs de Vader, Zoon en Geest. Prijs…

Een leven lang verwachten

Tijdens advent kijken we naar twee mensen die kort na de geboorte van Jezus op het toneel verschijnen. In Lucas 2 vers 22-38 lezen we over Simeon en Anna en hun ontmoeting met het kindje Jezus. We duiken met elkaar in dit verhaal over vervulling van beloften en verwachting maar ook gebrokenheid en onvervuld verlangen.…

Alpha & Friends

Onder de noemer “Alpha & Friends” komt een groep Crossroaders en (oud) Alpha deelnemers maandelijks op zaterdagavond bijeen, voor een maaltijd, ontmoeting en gesprek. De eerste bijeenkomst zal op 28 januari zijn, vanaf 19.00 uur. Meer informatie of wil je aansluiten: mail naar alpha@crossroadsrotterdam.nl

Community zondag

Elke 1e en 3e zondag ontmoeten we elkaar in de missional communities en kleine groepjes bij mensen thuis. We lezen samen de Bijbel, delen wat ons bezighoudt en bidden voor elkaar. Zie ook Discovery Bible Study voor meer info. Op deze zondag is er ook input beschikbaar. Van harte welkom om mee te doen! Laat…

Samenkomst

Elke 2e en 4e zondag van de maand komen we om 10:30u samen in de basisschool aan de Beukelsdijk 69 (inloop vanaf 10:15u). Klik hier voor meer informatie over komende zondag.