Wie wij zijn
Bij Crossroads staat het volgen van Jezus centraal! We geloven dat we dit het beste met elkaar kunnen doen. We helpen elkaar hierin en willen leren om Jezus in alles in ons leven te betrekken.

Ons ritme
De eerste en derde zondag is het bij Crossroads community-zondag. Hier ontmoeten we elkaar in communities en huiskamers. Op de tweede en vierde zondag van de maand is er een samenkomst waar we met alle Crossroaders samenkomen. Zie de agenda voor meer informatie.

Jezus volgen. Met elkaar. In alles.

Voor de vernieuwing van de stad.

Blog

Samenkomsten en DBS 2022: Het Evangelie naar Mattheüs

Bij Crossroads kiezen we meestal voor bepaalde thematieken waarmee we invulling geven aan de samenkomsten. In het komende half jaar doen we dat echter anders. In aansluiting bij de Discovery Bible Study (DBS) die we voor de community-zondagen faciliteren zullen we ‘gewoon’ een tekstgedeelte nemen. Daarbij kiezen we vooral voor het Evangelie naar Matteüs om…

STONES to pass on

Het verhaal van ons, Crossroads, is te vergelijken met een reis die we met elkaar maken. Toen we ons zo’n 10 jaar geleden voorbereidden op het vormen en uitzenden van missional communities lazen we o.a. uit het boek Jozua. Over het volk van God dat op het punt stond het beloofde land binnen te gaan.…

Zomer-samenkomst

In de zomer zijn er ook gewoon samenkomsten bij Crossroads Rotterdam! Onder het thema “Stories from the heart” zal elke samenkomst een Crossoader iets delen wat op zijn of haar hart ligt. Er is geen apart Big Future programma, maar wel zijn er werkbladen beschikbaar voor de kinderen en de kleintjes kunnen – onder begeleiding…

Zomer-samenkomst

In de zomer zijn er ook gewoon samenkomsten bij Crossroads Rotterdam! Onder het thema “Stories from the heart” zal elke samenkomst een Crossoader iets delen wat op zijn of haar hart ligt. Er is geen apart Big Future programma, maar wel zijn er werkbladen beschikbaar voor de kinderen en de kleintjes kunnen – onder begeleiding…

Community zondag

Elke 1e en 3e zondag ontmoeten we elkaar in de missional communities en kleine groepjes bij mensen thuis. We lezen samen de Bijbel, delen wat ons bezighoudt en bidden voor elkaar. Zie ook Discovery Bible Study voor meer info. Op deze zondag is er ook input beschikbaar. Van harte welkom om mee te doen! Laat…